LPF vreest voor debacle met Cultuurweb Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/09/2013 17:10 - Gewijzigd op 22/09/2013 17:12

Westland 22.09.2013 - Er is door een meerderheid van de gemeenteraad besloten tot het creëren van een zogenaamd Cultuurweb die een verbinding zou moeten zijn tussen enerzijds het cultuuraanbod in Westland en anderzijds scholen en particulieren.

Van het begin af aan heeft onze fractie daar kritische noten bij gegeven en ook aangegeven hoe een en ander ingekleed diende te worden waarbij geen partij vanuit het veld zou mogen worden overgeslagen.Inmiddels is het cultuurweb, nadat een zogenaamde kwartiermaker daar de nodige tijd aan heeft verspijkerd om zaken voor te bereiden, van start gegaan met een pilot bijeenkomst.

Inmiddels ontvangen wij geluiden dat de werking van Cultuurweb het tegenovergestelde bereikt wat beoogd was, namelijk het samenbrengen van vraag en aanbod op cultureel gebied. Gezien de grote hoeveelheid geld die hier mee gemoeid is en vanwege het feit dat ook van begin af aan vele verenigingen en cultuuraanbieders het Cultuurweb niet zagen zitten, willen wij meer inzicht hebben in de uiteindelijke uitwerking.

Onze vragen : 1. Hoeveel geld wordt er nu op jaarbasis uitgegeven? ( Graag een verdeling in de kosten zodat wij kunnen zien hoeveel euro's er daadwerkelijk besteed worden aan educatie op de scholen en hoeveel euro's er zitten in de organisatie en overige kosten, incl. specificatie)

2. Zijn alle kleine ondernemers al eens benaderd voor samenwerking en wat betreft educatie ? Wij bedoelen geen overkoepelende organisaties, maar gewoon 1 op 1. Zo ja, graag aangeven met naam en toenaam zodat dit gecontroleerd kan worden.

3. Wat moet het cultuurweb gaan betekenen voor de kleinere partijen, buiten de bekende verhalen over samenbrengen etc.? Kortom is er een concrete visie, plannen en kan men de toekomst laten zien in bijvoorbeeld een handboek of via de website zodat ook de gemeenteraad kan zien dat er wat gebeurt en dit kan controleren?

4. Bij de beantwoording van deze vragen willen wij een organigram ontvangen van de organisatie van het Cultuurweb uitgespecificeerd met functies en plaats. Dit betreft tevens de nog eventueel in te vullen functies voor zover dat nog niet heeft plaatsgevonden. Wij verzoeken het college de vragen binnen de daarvoor bestemde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van LPF - Westland,

John Witkamp

Dave van Koppen