LPF Westland dient rondvraag in over ‘Subsidiegate’ met Kwekers in de Kunst

Advertorial LPF Westland

Westland 05.01.2018 - LPF Westland heeft gemeente Westland gevraagd welke vervolgstappen al zijn genomen in het Subsidiegate-schandaal, waar Kwekers van de Kunst bij betrokken is.

De inmiddels naar Den Haag verhuisde stichting heeft om onduidelijke redenen een subsidie van 100.000 euro toegezegd gekregen. De eerste 40.000 euro is daarvan al verstrekt, een bedrag dat de Westlandse gemeenteraad weer terug wil hebben. Inmiddels is duidelijk dat er tussen beide partijen nog niet eens een afspraak is gemaakt.

LPF-raadslid Dave van Koppen is ontstemd over het uitblijven van verdere stappen. ‘Op dinsdag 7 november hebben we de motie over de subsidieverlening met een zeer grote meerderheid aangenomen in de raad. De wethouder van cultuur was aan zet om op de kortst mogelijke termijn een gesprek aan te gaan met de stichting. We zijn nu twee maanden verder. We constateren dus dat de zittende wethouders de motie naast zich neerleggen.

De indruk wordt nu gewekt dat de twee betrokken wethouders het onderwerp over de gemeenteraadsverkiezingen heen willen tillen. Beiden hebben immers aangegeven te zullen stoppen. Dan zijn we nog een paar maanden verder en weet niemand meer van de hele affaire. Dit riekt naar een doofpotverhaal.’ LPF-Westland dringt er daarom bij de wethouder op aan direct om de stand van zaken aan te geven.

‘Liever kwijt dan rijk’

De ‘Subsidiegate’ heeft voor veel beroering gezorgd in het Westland. Niet in het minst door de manier waarop de subsidie is toegezegd. Voormalig burgemeester Sjaak van der Tak en verantwoordelijk wethouder Marga de Goeij trokken al snel een mistgordijn op over de rechtmatigheid van de subsidieverlening. Aan de stichting Kwekers in de Kunst zou Van der Tak de toezegging hebben gedaan dat deze voor 100.000 euro de opening mocht verzorgen van het nieuwe World Horti Center.

LPF-Westland is van meet af aan een groot supporter geweest van de motie om het proces terug te draaien. ‘Een stichting die failliet gaat, z’n boeltje pakt en naar Den Haag verhuist en tijdens de avond van de motie dreigende mails verstuurt over gerechtelijke stappen, zijn we in het Westland liever kwijt dan rijk.’

Fractie LPF Westland

Advertorial

----------------------------

Rondvraag commissie MO 8 januari 2018

In de Westlandse media konden we afgelopen week vernemen dat er nog geen concrete afspraak is gemaakt/geweest met Kwekers in de Kunst. Dit bevreemdt ons. In de extra raadsvergadering van dinsdag 7 november 2017 is de motie Kwekers in de Kunst namelijk aangenomen door een zeer grote meerderheid in de raad. In deze motie wordt de wethouder Cultuur verzocht om op de kortst mogelijke termijn een gesprek te voeren met de kwekers in de Kunst over de ontstane situatie rondom de onrechtmatige betaling van 40.000 euro, verder geen betalingen te doen en hierover de raad te informeren.

Inmiddels zijn er twee maanden met radiostilte rondom dit dossier geweest. Voordat zo meteen, na onze reeds vertrokken voormalige burgemeester, echt alle (hoofd)personen zijn verdwenen en we met een nieuw college, nieuwe raad enz. zitten hebben we de volgende vraag aan de wethouder;

Wat is de stand van zaken omtrent uitvoering van deze motie?

Namens LPF-Westland,

Dave van Koppen