LPF Westland; Discriminatie bij vaststelling huurprijzen

LPF Westland

Westland 18.08.2015 - De fractie van LPF-Westland is afgelopen week benaderd door een inwoonster van 's-Gravenzande

over de vaststelling van de prijs voor een huurwoning door woningbouwcorporatie Arcade. De huurder in kwestie kwam na het vergelijken van meerdere woningen in dezelfde straat tot de conclusie dat Arcade verschillende huurprijzen rekent voor huizen met exact hetzelfde aantal woningwaarderingspunten.

Gemiddelde wachttijd op huurwoning 5,5 jaar in Westland

Het blijkt dat Arcade voor zogenaamde 'verblijfsgerechtigden' oftewel asielzoekers/statushouders een lagere huurprijs in rekening brengt dan bij andere (potentiële) huurders. Medewerkers van Arcade meldden dat er over de vaststelling van de huurprijzen van 'verblijfsgerechtigden' beleidsafspraken zijn gemaakt.

De fractie van LPF-Westland heeft zich in de materie verdiept en kan niet anders concluderen dan dat Arcade inderdaad onderscheid maakt op basis van afkomst en dat er dus meer berekend wordt aan de Westlandse huurders.

Onze vragen :

1. Is het college bekend met de werkwijze van Arcade?

2. Is het college het met LPF-Westland eens dat een corporatie geen onderscheid mag maken bij het vaststellen van de huurprijs op basis van afkomst van de huurders?

3. Heeft het college beleidsafspraken gemaakt met Arcade waarbij willens en wetens de huurbijdrage voor 'verblijfsgerechtigden' lager wordt vastgesteld?

4. Wat gaat het college doen om deze vorm van discriminatie zo snel mogelijk uit te bannen?

5. Hanteren de 2 andere corporaties dezelfde werkwijze?

Namens LPF Westland

Dave vd Meer

Fractievoorzitter