LPF Westland; flyer bij stempassen referendum partijdig

Geplaatst door Westlanders.nu op 10/03/2016 19:55 - Gewijzigd op 10/03/2016 20:09

Westland 10.03.2016 - De fractie van LPF-Westland heeft geconstateerd dat bij de stempassen die aan stemgerechtigden zijn gestuurd ten behoeve van het referendum

van 6 april a.s., voor zien was van een flyer waarin de reden voor het referendum werd toegelicht. Omdat het referendum van 6 april a.s. een redelijk gevoelig onderwerp betreft (het al of niet goedkeuren van het associatieverdrag met de Oekraïne) is ons opgevallen dat de inhoud van de flyer op zijn zachts gezegd richtinggevend is voor het stemgedrag.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is de burgemeester op de hoogte van de inhoud van de bij de stempassen bijgevoegde flyer?

2. Zo ja, is de desbetreffende tekst van deze flyer aangereikt door de landelijke overheid, of is deze
    tekst door de ambtelijke organisatie gemaakt?

3. Is de burgemeester het met LPF Westland eens dat de tekst op de bijgevoegde flyer onvolledig is
    en niet goed aangeeft waarom de tegenstanders tegen het verdrag zijn?

4. Kan de burgemeester toezeggen op de website van de gemeente Westland duidelijk alle
    standpunten van de tegenstanders van het verdrag te vermelden en niet alleen die van de
    voorstanders?

Voor de volledigheid treft u als bijlage de kale tekst van de flyer aan en de flyer zoals bewerkt door de redactie van “Geenstijl” met daarbij de zaken die al dan niet bewust zijn weggelaten in de tekst.

Namens LPF Westland,

John Witkamp