LPF Westland niet eens met uitlatingen wethouder

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/09/2013 13:37 - Gewijzigd op 15/09/2013 13:38

Westland 15.09.2013 - Afgelopen dinsdag, 10 september, opende AD/Haagse Courant in de Westlandse editie met een aantal quote's van wethouder Weverling inzake de arbeidsmigratie.

Zo valt er te lezen dat wethouder Weverling de minister (Asscher) niet wil afvallen, maar dat het volgens Weverling wel meevalt met de gesuggereerde verdringing op de arbeidsmarkt. LPF Westland is als indiener van de Motie Schijnconstructies uiterst tevreden met de vorderingen die minister Asscher maakt en LPF Westland deelt dan ook volledig de zorgen van de minister daar waar het gaat om verdringing op de arbeidsmarkt door MOE-landers en zijn dan ook blij met het door hem aangekondigde onderzoek naar verdringing op de arbeidsmarkt.

Onze vragen : 1. Waarop heeft wethouder Weverling zijn uitspraak gebaseerd dat er minder sprake is van verdringing op de (Westlandse) arbeidsmarkt dan gesuggereerd door de minister?

2. Hoe groot is de toestroom naar uitkeringen in het algemeen sinds de start van de massale inschrijving van MOE-landers in het GBA? (Afgezet tegen de jaren daarvoor!)

3. Hoe groot is de toestroom naar uitkeringen door MOE-landers in het bijzonder sinds de start van de massale inschrijving in het GBA? (Afgezet tegen de jaren daarvoor!)

4. Welke signalen uit de markt krijgt het college daar waar het gaat over de te verwachten toestroom van Bulgaren en Roemenen naar Westland vanaf januari 2014?

Wij verzoeken het college de vragen binnen de daarvoor bestemde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van LPF - Westland

Dave vd Meer

Fractievoorzitter