LPF Westland pleit opnieuw voor openheid weekscans

LPF Westland

Westland 28.07.2016 - De fractie van LPF Westland heeft uit de pers vernomen dat vooral in de kern Naaldwijk het aantal inbraken

explosief is toegenomen ten opzichte van 2015. In het najaar van 2015 hebben wij de burgemeester gevraagd de zogenaamde weeks-cans wekelijks te publiceren, zodat de bewoners van Westland kunnen zien en lezen waar veel inbraken zijn en zodoende beter kunnen opletten op verdachte situaties.

Het publiceren van weekscans is bv in de gemeente Midden Delfland een doodgewone zaak. De burgemeester heeft n.a.v. onze vragen toegezegd e.e.a. te bekijken maar zonder resultaat tot nu toe. Vanuit de pers vernemen wij zelfs een tegenovergestelde houding van de politie en wordt er juist minder gecommuniceerd.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is de burgemeester bereid om per ommegaande contact op te nemen met de politie en er voor te zorgen dat de weekscans gewoon openbaar worden gemaakt zodat een ieder weet wat er in zijn/haar woonplaats/straat aan de hand is.

2. Kan de burgemeester een verklaring geven voor de flinke toename van het aantal in braken in Naaldwijk in het eerste half jaar van 2016?

3. Waarom wordt er door politie Westland minder gecommuniceerd dan voorheen?

Namens LPF Westland,

Dave vd Meer