LPF Westland stelt vraagtekens bij integriteitsrapport WV/LEO 2.0

door LPF Westland

Westland 01.12.2013 - De fractie van LPF-Westland heeft kennis genomen van het rapport van prof. A. Tak die in opdracht van de fractie van WV/LEO20 is gemaakt.

Na het lezen van het rapport en de argumentatie van WV/LEO20 fractievoorzitter Peter Duijsens hebben wij ons de vraag gesteld met welk doel en waarom nu deze actie met betrekking tot een integriteitonderzoek is ingezet.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het alles te maken heeft met de komende gemeente-raadsverkiezingen en vragen ons daarom af of deze actie nu werkelijk bedoeld is om aan waarheidsbevindingen te doen. Met name op het dossier Woudtzicht, valt op de houding van en de vraag door WV/LEO20 veel op te merken.

Zo heeft LPF-Westland vanaf dag één in de kwestie Woudtzicht de dubieuze rol van Duijvestijn aan de orde gesteld. Toen maakte WV nog deel uit van het college van burgemeester en wethouders en heeft Peter Duijsens namens WV Wethouder Duijvestijn in de extra gehouden raadsvergadering van 12 oktober 2011 te vuur en te zwaard verdedigd, terwijl er toen door ons voldoende feiten en omstandigheden zijn aangedragen op grond waarvan WV ook toen al de nodige twijfels had kunnen uitspreken.

Ook was immers al bekend dat er familiebanden waren in deze kwestie ten aanzien van wethouder Duijvestijn. Dat deed men niet. In tegendeel: als toenmalig coalitiepartner voerde hij het woord namens de coalitie en probeerde de zaak Woudtzicht te bagatelliseren en wethouder Duijvestein uit de wind te houden. Pas nadat WV geen coalitiepartner meer was, begon men met schreeuwen. Het is LPF-Westland geweest die het dit jaar aandurfde vanwege  de kwestie Woudtzicht een motie van wantrouwen in te dienen tegen wethouder Duijvestijn, juist vanwege zijn dubieuze rol daarin.  

Tevens kan de vraag gesteld worden waarom WV/LEO20 niet gewoon in de diverse raadsvergaderingen van de laatste maanden eveneens voor wethouder Mokaddem met betrekking tot zijn merkwaardige rol bij de subsidieverlening inzake Jongerenwerk E 25 en burgemeester van der Tak inzake zijn rol in diverse kwesties, het middel van de motie van wantrouwen heeft gehanteerd.

Neem dan je verantwoordelijkheid als raadsfractie en gebruik daarvoor de middelen die in de gemeentewet zijn aangereikt zoals bijvoorbeeld een openbaar interpellatiedebat of zo’n motie van wantrouwen.
In plaats daarvan komt nu dit stuk van prof Tak aanvliegen. Wat nu gebeurt heeft dus vooral met de verkiezingsdatum van 19 maart a.s. te maken en niet met enig inhoudelijk raadswerk helaas.

Fractie LPF-Westland