LPF Westland verbaasd over klopjacht politie op jongeren waterwegen

LPF Westland

Westland 06.07.2014 - De laatste maanden is er nogal wat aandacht geweest voor de zogenaamde “zuipschuiten” op de Westlandse wateren...

en de controle daarop van de politie en het Hoogheemraadschap. De reden hiervoor was dat er verscheidende malen sprake is geweest van overlast door luid geluid en wildplassers aan de waterkant. LPF-Westland is zeker voorstander van het aanpakken van excessen door overlastgevende vaartuigen.  (foto archief)

Echter de laatste weken zijn wij er door diverse booteigenaren en jongeren die gezellig gebruik maken van de Westlandse vaarwegen op gewezen, dat de politie met een soort van klopjacht bezig is haar bekeuringenquota op een simpele manier op te krikken door nu zowat alle jongeren in boten te gaan bekeuren.

Ook als er nauwelijks iets aan de hand is. Dit leidt niet alleen tot ergernis bij de jongeren die volgens aloude traditie graag gaan varen in het waterrijke Westland, maar ook bij burgers die zien dat de politie het plots druk heeft met bootjes najagen in plaats van zich bezig te houden met de echte criminaliteit zoals het oplossen van diefstalzaken e.d.

Vandaar dat LPF-Westland vragen gaat stellen in de komende raadsvergadering van 8 juli a.s. omdat wij van mening zijn dat er hier weer compleet wordt doorgeschoten door de politie en het Hoogheemraadschap.

Zo willen we weten wat nu precies het criterium is voor het bekeuren van vaartuigen waarmee met name jongeren mee langs de waterwegen varen en waarom er niet meer in een vorm van waarschuwen gewerkt wordt als er al sprake zou zijn van overlast, in plaats van nu direct bekeuren als er nauwelijks iets aan de hand is.

Verder gaan we de portefeuillehouder vragen of hij bereid is in overleg met de politie te gaan bezien of hier niet meer de menselijk maat kan worden gehanteerd in plaats van een soort van klopjacht op jongeren op het water te houden.

Fractie LPF-Westland