LPF Westland vreest vandalisme bij De Vang

Geplaatst door Westlanders.nu op 10/11/2013 18:10 - Gewijzigd op 10/11/2013 18:38

Wateringen 10.11.2013 - Op 23 december 2012 (rond de oudejaarsperiode) is er bij Sociaal Cultureel Centrum De Vang in Wateringen brand geweest.

In de huidige staat van leegstand kan het zo maar weer een doelwit voor vandalen zijn bijvoorbeeld ook bij de komende jaarwisseling. Sinds die tijd is een groot deel van deze accommodatie gesloten geweest en zijn de ramen dichtgetimmerd. Hoewel het gebouw er aan de buitenzijde nog in goede staat uit ziet, zijn er verder ook geen geplande acties bekend om het weer in één of ander vorm te gaan gebruiken.

Zeker gezien het feit dat dit gebouw een optimale functie zou kunnen gaan vervullen voor de omgeving. Muziekvereniging “de Phoenix” zou daar weer de oude ruimte terug kunnen krijgen, de verschillende wijkverenigingen van Wateringen zouden er terecht kunnen voor verschillende doeleinden. Het jongerenwerk zou er een plekje kunnen krijgen voor bepaalde activiteiten (ook omdat er een gymzaal in het complex zit) en de buurtpreventie zou er zijn vergaderingen, trainingen en kennismakingsavonden in kunnen houden.

Dat brengt LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Wat zijn concreet de plannen voor het pand ven het SCC De Vang in 
    Wateringen?

2. Waarom is er, 11 maanden nadat er brand was uitgebroken, verder niets
    gedaan met dit gebouw, behalve dan het (beperkt) dichttimmeren van de
    ramen?

3. Is het college het met ons eens dat voornoemde verenigingen, maar ook de
    buurtpreventie daar in gehuisvest zouden kunnen worden?

4. Is het college bereid op korte termijn actie te ondernemen om verdere
    vandalisme rondom/in het gebouw tegen te gaan door deze beter af te
    schermen?

5. Is het college bereid op zeer korte termijn onderzoek te doen naar de
    mogelijkheden voor het opknappen en weer in gebruik nemen van het
    pand van SCC De Vang en de uitkomsten daarvan te rapporteren aan de
    gemeenteraad?

Wij verzoeken het college de vragen uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van LPF - Westland,

John Witkamp