LPF Westland wil extra kaders voor ambtenarij

Geplaatst door Westlanders.nu op 11/10/2013 06:35 - Gewijzigd op 11/10/2013 06:39

Westland 11.10.2013 - LPF-Westland heeft in de raadsvergadering van februari van dit jaar een motie gepresenteerd waarin er duidelijk werd gevraagd over de inrichting en aansturing van de ambtelijke organisatie.

Reden hiervoor was dat door ons geconstateerd werd dat er op elementen te veel zaken verkeerd uitpakte en onze gemeente ook in juridische zin regelmatig de plank mis had geslagen. Ook een aanhoudende lastige verhouding tussen ambtelijke organisatie en gemeenteraad over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, hebben toen tot die motie geleid.

Uitkomst was een levendig debat waarbij uiteindelijk de gevraagde informatie beschikbaar kwam en werd afgesproken dat er na de zomerperiode in de gemeenteraad zou worden gesproken over eventuele vervolgstappen. Die vervolgstappen worden nu door de fractie van LPF-Westland voorgesteld in een in te dienen initiatiefvoorstel in de gemeenteraadsvergadering van 15 oktober a.s. Middels dit initiatief wil onze fractie komen tot een raadsbesluit waarin aanvullende kaders worden gesteld voor de ambtelijke organisatie.

LPF Westland wil extra kaders voor ambtenarij

Daarbij valt te denken aan het op peil brengen van de basale kennis van de gemeentewet, begrenzing van de tijdsduur waarop externen of interim-personeel wordt ingezet, het tegengaan van ZZP-constructies, zorgvuldigheid in mandateringsbesluiten en toetsing door de gemeenteraad op de juiste uitvoering van vastgesteld beleid en regels.

Middels dit initiatief hoopt onze fractie op een proactieve wijze te kunnen bijdragen aan duidelijkheid en efficiency in de bedrijfsvoering en uitvoering van de gemeentelijke taken door de ambtelijke organisatie en de juiste houding jegens de gemeenteraad.

Fractie LPF Westland