LPF Westland wil maatregelen tegen gevaarlijke kruising

LPF Westland

Maasdijk 31.08.2015 - Door de openstelling van de Hoeksebaan en het toenemend verkeer op de Lange Kruisweg is de kruising

van de Lange Kruisweg met de Pettenweg veel drukker geworden. Ook de overzichtelijk van de kruising laat ernstig te wensen over.

Op deze kruising hebben er daardoor de laatste tijd veel ongelukken plaats gevonden. Ook afgelopen zaterdag was het helaas weer raak. De fractie van LPF Westland is van mening dat door de kruising overzichtelijker te laten maken vele ongelukken voorkomen (hadden) kunnen worden.

De fractie van LPF Westland heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college bereid om maatregelen te nemen om de overzichtelijkheid van de kruising ten goede te laten komen en/of verkeerstechnische maatregelen te nemen zodat de kruising veiliger wordt? Voorts is er een ongewenste situatie ontstaan bij de nieuwe fietstunnel in Maasdijk. Hoewel dit verboden is, zijn er toch automobilisten die menen gebruik te moeten maken van deze fietstunnel. Dit levert onveilige situaties op voor de fietsers die in de fietstunnel rijden, temeer hier men geen auto's verwacht.

2. Is het college bekend met deze situatie?

3. Is het college bereid om zo spoedig mogelijk te gaan handhaven én om verkeerstechnische maatregelen te nemen, zodat auto's voortaan niet meer de fietstunnel kunnen inrijden?

Namens de fractie van LPF Westland,

Bert Doelman