LPF Westland wil weekscans gemeente Westland openbaar

LPF Westland

Westland 25.09.2015 - De fractie van LPF-Westland is er onlangs achter gekomen dat er verschil in transparantie is voor wat betreft

de communicatie naar buiten toe inzake meldingen die de politie opvolgt. Zo wordt in Midden-Delfland gewoon een lijst gepubliceerd met daarop de weekmeldingen terwijl in het Westland hier terughoudend mee wordt omgegaan en de weeklijst alleen aan de buurtpreventie verstrekt wordt.

Het publiceren van deze lijst kan meewerken aan een hogere veiligheid omdat mensen hier meer alert van worden.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is de burgemeester op de hoogte van het feit dat er verschillend met de weekstaten wordt omgegaan?

2. Deelt de burgemeester de mening van LPF-Westland dat publicatie van de weekstaat kan meewerken de verhoging van de openbare veiligheid?

3. Kan de burgemeester met de politie in overleg treden met als doel wekelijkse publicatie van de weekstaat?

Namens LPF Westland,

Dave vd Meer