LPF wil raadsenquête naar gevolgen asbestbrand Wateringen januari 2015

Advertorial

Westland 21.09.2018 - LPF Westland is de afgelopen maanden geconfronteerd met steeds meer informatie over de gevolgen voor de omwonenden en de gemeente Westland

omtrent de afhandeling van de asbestbrand aan de Ambachtsweg in Wateringen van januari 2015. Na ruim drieënhalf jaar zijn er nog steeds vele vragen onbeantwoord. Het zwaarste onderzoeksmiddel van de gemeenteraad moet daar nu voor eens en altijd duidelijkheid in brengen.

Op 13 januari 2013 werd Westland opgeschrikt door een grote brand aan de Ambachtsweg te Wateringen. Bij de brand kwam een grote hoeveelheid asbest vrij waar omwonende in een groot gebied maanden lang last hadden van de opruimwerkzaamheden vanwege de asbestverspreiding. Al vrij snel werd duidelijk dat er de nodige fouten waren gemaakt bij de aanpak van de gevolgen van die brand, met als gevolg dat bewoners beperkt werden in hun bewoning en daarbij ook lange tijd in onzekerheid waren over de afwikkeling van de schade die zij hierdoor hadden geleden.

Steeds meer onvrede rondom asbestsanering

Verkeerde aanpak

Gedurende de sanering van de wijk kwam duidelijk naar voren dat de gemeente op zijn zachts gezegd koos voor een compleet verkeerde aanpak met torenhoge kosten als gevolg. De eerste saneringsaannemer werd al vrij snel van het werk gestuurd, maar ook daarna was er geen logische wijze van oplossing van de problemen te ontwaren.

Nu ruim drieënhalf jaar later constateren wij dat er nog steeds veel open eindjes zijn en dat ook de nodige wet- en regelgeving niet is gevolgd in deze kwestie. Provinciale staten en ook 2e Kamerfracties hebben er naar gekeken en ook onze eigen Rekenkamer commissie (RKC) deed een onderzoek. De uitkomsten waren niet altijd even helder. Cruciale vragen bleven onbeantwoord, verhelderende informatie werd niet gebruikt of de mede verantwoordelijke personen en bedrijven bleven buiten schot. Genoeg reden voor onze fractie de hele situatie overziend om hier nu duidelijkheid in te scheppen.

Om nu eindelijk duidelijkheid te verschaffen zal onze fractie in de raadsvergadering van 16 oktober a.s. een motie indienen om de gemeenteraad te verzoeken een raadsenquête op te starten en een enquêtecommissie te benoemen.

Fractie LPF Westland

Advertorial