Ludieke actie Westland Verstandig tegen nieuwe gemeentehuizen

Advertorial Westland Verstandig

Westland 06.03.2015 - Westland Verstandig demonstreert komende tijd tegende  bouw twee nieuwe halve gemeentehuizen totdat de plannen worden ingetrokken.

In april zal de Raad een volgend besluit gaan nemen wat uiteindelijk moet leiden tot de bouw van twee halve gemeentehuizen.

De andere politieke partijen en College willen niet meer naar de argumenten van Westland Verstandig en de Westlandse burgers luisteren. Enkel prestige telt. Dit is niet goed.

 

Vandaar dat Westland Verstandig besloten heeft voor onbepaalde tijd te gaan demonstreren bij de ingang van het gemeentehuis in Naaldwijk. Daartoe wordt maandagmiddag een pagodetent neergezet. 

Gemeentehuizen bouwen niet verstandig:

-          Geldverkwisting;

-          Niet duurzaam;

-          In strijd met de wil van de Westlanders die de rekening gepresenteerd krijgen;

-          De geldschulden van de gemeente lopen verder op;

-          Geen rekening gehouden wordt met de moeilijke economische tijd die de tuinbouw en dus het hele Westland op dit moment door moet maken;

-          De bestaande gemeentehuizen in de kernen functioneren prima;

-          Vele gemeenten om ons heen komen ook al terug op gemeentehuisnieuwbouwplannen; Die zijn wel in staat zich aan te passen aan de nieuwe tijd!!!

-          Onduidelijk is hoeveel arbeidsplekken er überhaupt nodig zijn;

-          Er staan al zoveel scholen en andere gebouwen in Westland leeg;

-          Het is onzin om twee bestaande gemeentehuizen die toereikend zijn voor 600 fte’s te gaan slopen om twee nieuwe halve gemeentehuizen te gaan bouwen;

-          Waanzin en dit kan aan niemand verklaard worden.

 

De burgemeester heeft inmiddels een demonstratievergunning verleend om op de betreffende plaats een pagodetent neer te zetten en te demonstreren en dat voor onbepaalde tijd.

Westland Verstandig wil deze actie voortzetten totdat gestopt wordt met het onzinnige en waanzinnige idee om twee halve nieuwe gemeentehuizen op circa één kilometer afstand van elkaar te gaan bouwen.

Doorgaan in een aantal bestaande gemeentehuizen is ook vele malen goedkoper dan nieuwbouw.

De Raad en het College zijn van plan om voor 25 jaar vaste afspraken te gaan maken. In deze tijd van het nieuwe werken past dat niet en op het gebied van arbeidsplaatsen en de hoeveelheid daarvan en over de taken die de gemeente in de toekomst gaat krijgen bestaat grote onzekerheid. Leegstand is gevolg! Dit soort afspraken maken waardoor de zaak muurvast zit en de gemeente keiharde verplichtingen op zich gaat nemen, is natuurlijk ook niet verstandig.

De gemeente kan nog steeds terug en verbindt zich pas veel later in het jaar definitief aan een aanneemcombinatie. De meerkosten bij het intrekken van alle plannen zijn te overzien en moeten afgezet worden tegen de kosten die gemaakt moeten worden als de bouw wel doorgaat. Hier geldt echt: “beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial Westland Verstandig