Maatregelen na ongeregeldheden bij zwembad de Waterman

College Westland

Wateringen 19.07.2019 - Op 1 juli 2019 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie LPF Westland over ongeregeldheden met Marokkaanse jongeren bij en in zwembad de Waterman.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

- Zijn er dit jaar eerdere meldingen geweest van voornoemde specifieke overlast?

- Hoeveel personen zijn er na dit ingrijpen door de politie aangehouden?

- Omstanders hebben verklaard dat er ook in voorgaand jaar dergelijke overlast werd ervaren. Welke maatregelen zijn er naar aanleiding van die gebeurt enissen genomen om herhaling te voorkomen? 

- Wat gaat de portefeuillehouder veiligheid doen om aan dit soort overlast en ongeregeldheden een einde te maken zeker nu het zomerseizoen is begonnen?

- Kan de portefeuillehouder veiligheid toezeggen een gesprek aan te gaan met de leiding van het zwembad om verregaande maatregelen te nemen om de veiligheid van (voornamelijk vrouwelijke) badgasten verregaand te waarborgen?

Buitenbad De Waterman open in 2018

Antwoord

Voordat wij ingaan op uw vragen, schetsen wij de situatie in zwembad De W aterman op zaterdagmiddag 29 juni. Een meisje kreeg in het zwembad een epileptische aanval. Personeel belde 112 voor een ambulance, die snel ter plaatse was . Net als de politie, die bij een 112- melding altijd meekomt. Omdat het daarna onrustig werd, adviseerde de politie even geen mensen meer toe te laten. Een vrij grote groep jongeren verschafte zich vervolgens zonder te betalen via de sloot toegang tot het bad. Daarop werden deze jongeren verzocht het zwembad te verlaten, wat in een onrustige situatie ontaardde.

In 2019 zijn er drie meldingen van overlast bekend bij de politie. Er zijn daarbij geen personen aangehouden. Omdat er vorig jaar ook enige overlast is ervaren, heeft er in het voorjaar een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente, politie, jongerenwerk en het management van het zwembad om te bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

De gemeente en politie hebben hierover adviezen gegeven aan het management van het zwembad, want het waarborgen van de veiligheid op het terrein van het zwembad is primair een verantwoordelijkheid van de exploitant van het zwembad . Naar aanleiding hiervan heeft het zwembad diverse maatregelen getroffen.

Na het recente incident heeft er wederom een gesprek plaatsgevonden met bovengenoemde partijen en heeft het zwembad de volgende aanvullende maatregelen genomen:

- Bij het bereiken van 1500 bezoekers worden er alleen nog abonnementhouders binnengelaten.
- Er wordt een aantal fysieke maatregelen getroffen , zoals het plaatsen van een hekwerk.
- Er is per direct een legitimatieplicht ingesteld voor bezoekers vanaf 14 jaar.
- Bezoekers onder de 14 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene naar binnen.
- Op drukke dagen worden er door het zwembad extra beveiligers ingezet.
- Er zijn huisregels opgesteld waarin onder andere wordt aangegeven dat bij overlast de desbetreffende persoon wordt verwijderd en de toegang tot het zwembad wordt ontzegd.
- Bij verwijdering wordt er contact opgenomen met politie en ouders/verzorgers.
- Er wordt afgestemd met Haagse zwembaden over de aanpak van overlastgevende bezoekers.

De komende weken zal er gemonitord worden of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben.