Maatregelen tegen onveilige verkeerssituatie Veilingweg De Lier

College Westland

De Lier 29.10.2020 - Op 26 mei heeft het college vragen ontvangen van de fractie VVD Westland over de verkeerssituatie Veilingweg in De Lier.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Op de Veilingweg in de Lier mag 60 kilometer per uur gereden worden. Dit ondanks het feit dat er al 8 jaar een nieuwe woonwijk ligt. De weg heeft géén trottoir voor veilig gebruik door voetgangers laat staan rolstoelgebruikers. Deze moeten gebruik maken van het in slechte staat verkerende wegdek. De buurt is kinderrijk (nieuwbouw). In de komende periode worden nog eens 850 nieuwe woningen (veel jonge gezinnen) gerealiseerd.

Er mag hier gesproken worden van een acute verkeersgevaarlijke situatie! De betrokken verontrustte burger zit zelf in een rolstoel en moet dagelijks gebruik maken van deze weg. Hij rijdt 850 meter in zijn rolstoel, over het hobbelige en schuin aflopende wegdek tussen de vrachtwagens, bussen en personenauto’s die met 60 kilometer per uur (of sneller) voorbij razen. Daarnaast wordt de weg veelvuldig gebruikt door (kleine) kinderen. Oversteken van deze weg is uiterst risicovol.  Gezien de snelheid die er gereden wordt is het onaanvaardbaar om de inrichting van deze weg te handhaven.

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

Vraag 1
Bent u het met de VVD fractie eens dat hier gesproken kan worden van een onhoudbare, verkeersgevaarlijke situatie?

Antwoord 1
Het is ons bekend dat er sprake is van een gevoel van onveiligheid op de betreffende locatie.

Vraag 2
Nu de weg niet aan de normen voldoet, is het niet de plicht van het College om op zeer korte termijn wel de Veilingweg aan te passen en budget daarvoor vrij te maken?

Antwoord 2
Gelijktijdig met de gebiedsontwikkelingen onderzoeken wij welke maatregelen uitgevoerd zouden kunnen worden om de verkeersveiligheid op de Veilingweg kunnen verbeteren.

Vraag 3
Wat zijn de maatregelen waar de gemeente op dit moment (op korte termijn) aan denkt om deze verkeersgevaarlijke situatie op te lossen? Kunt u deze kort toelichten?

Antwoord 3
Op de korte termijn kunnen wij gedragsbeïnvloedende maatregelen treffen, daarbij denken wij aan de inzet van de snelheidsinformatiedisplay en extra bebording om de bestuurders te attenderen op hun gedrag.