Minder stembureau’s open bij Geen Peil referendum

LPF Westland

Westland 24.01.2016 - De fractie van LPF Westland heeft kennis genomen van de besluitenlijst van het college waarin melding wordt

gemaakt van het besluit om slechts 36 stembureaus te openen tijdens het zogenaamde “GeenPeil-referendum”. In een eerdere commissiebehandeling heeft de burgemeester aangegeven het referendum niet te willen frustreren.

 

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Wat zijn de overwegingen van de burgemeester om het aantal stembureaus fors te verlagen voor dit referendum?

2. LPF-Westland en veel andere mensen uit het 'JA-kamp' ervaren de forse reductie van het aantal stembureaus als het frustreren van een burgerinitiatief. Een gemeente als Maassluis heeft slechts 1 stembureau minder. Waarom heeft de burgemeester er niet voor gekozen om een politiek-neutrale lijn te volgen en het maximaal aantal mogelijke stembureaus te openen?

3. Overweegt de burgemeester zijn besluit ten aanzien van het aantal stembureaus te herzien?

Namens de fractie van LPF Westland.

Dave van der Meer

Fractievoorzitter