Minder thuishulpuren Tzorg vanwege personeelskrapte

College Westland

Westland 13.11.2019 - Op 4 oktober hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over Wmo thuishulpuren.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
Wederom een verontrustend geluid vanuit de praktijk. Bij onze fractie zijn een aantal hoogbejaarde inwoners geweest die van de grootste aanbieder in Westland Tzorg, huishoudhulp krijgen. Nu blijkt Tzorg zelfstandig, zonder dat er een besluit is van de gemeente, het aantal huishoudhulpuren gestopt te hebben.

In een bepaald geval kwam men op donderdag- en maandagochtend en de donderdag is nu door hen geschrapt. Voorts komt men ook niet meer iedere maandagochtend, verschijnt er steeds een nieuwe hulp, zodat alles weer opnieuw uitgelegd moet worden en waar het hoogbejaarde echtpaar weinig aan heeft.

Westland Verstandig wil terug naar thuishulp op uurbasis

Vraag 1
Is dit beeld herkenbaar voor het College en wordt met Tzorg hierover geregeld gesproken? 

Antwoord 1
Op individuele casussen gaan wij niet in. In het algemeen geldt dat de gemeente bij elk gesprek met Tzorg de zorgcontinuïteit en kwaliteit van zorg bespreekt.  

Vraag 2
Is het mogelijk dat Tzorg zelf, zonder dat er een besluit tot vermindering van uren is, beslist dat er minder uren gemaakt kunnen worden? 

Antwoord 2
Er is momenteel sprake van een landelijke arbeidskrapte in deze sector. Ook Tzorg heeft hier last van en in het bijzonder tijdens de afgelopen vakantieperiode. Dit maakte het voor Tzorg – en de andere zorgaanbieders Hulp bij het Huishouden – niet eenvoudig om alle vaste thuishulpen tijdens afwezigheid te vervangen en vakantiekrachten te werven en te behouden. In overleg met cliënten is naar oplossingen gezocht.  

Vraag 3
Het steeds wisselen van personen en ook het verschijnen op tijden waarop dat niet is aangekondigd is een veel gehoorde klacht. Wordt deze klacht door het College herkend en onderkend en wat gaat men daartegen doen? 

Antwoord 3
De continuïteit en kwaliteit van zorg zijn altijd onderwerp van gesprek tijdens de contractgesprekken met Tzorg. Tzorg geeft aan te streven naar vaste hulpen en gezette tijden. Echter, er zijn situaties waarin dit helaas niet altijd lukt, zoals bij vertrek van personeel en vakantieperioden.