Monstenaren hebben overlast van stuifzand door mini-Sahara

GemeenteBelang Westland

Monster 20.05.2015 - Ter compensatie van de aanleg tweede Maasvlakte en door het plan natura 2000 is, door toedoen van de rijksoverheid en de provincie Zuid-Holland,

de camping Molenslag veranderd in een kalkarm grijs duin. Ondanks vermeende pogingen, door college en raad, om de camping te behouden hebben hogere overheden anders besloten en is de transformatie ingezet. Inmiddels is het resultaat een vrij troosteloze kale zandvlakte zonder enige begroeiing.

Volgens de habitatrichtlijnen H2130B moet het gebied zichzelf langzaam transformeren tot een kalkarm grijs duin met kruidenvegetatie. Kruidenvegetatie geeft ons niet de indruk dat het als een soort groen deken het zand op zijn plaats zou kunnen houden. Bovendien is het dan geen grijs duin meer maar een groen duin.

Omwonenden worden met een nieuw probleem geconfronteerd wat grote gevolgen heeft voor hun woongenot, en dat is stuifzand. Mensen in de directe omgeving kunnen geen raam(pje) meer openzetten of stof- of stuifzand ligt van de zolder tot de kelder. Of zoals een bewoner het uitdrukte: “Het ligt van m’n bed tot m’n bord. Ik kan elke dag de ramen zemen, mijn auto is inmiddels lichtjes gezandstraald en mijn tuin is voorzien van een laag stof waar geen kleur meer in te bekennen is”.

Kortom een probleem voor omwonenden van de Rijnweg, de Aalscholver en de omgeving, alsmede het dorp Ter Heijde. Wellicht strekt het probleem zich nog verder uit maar daar heb ik geen weet van. Dit is een probleem wat de kwaliteit van leven en het woongenot aantast.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college het met GBW eens dat een structurele oplossing gezocht moet worden om het zand daar te houden waar het door de planmakers bedoeld is?

2. Is het college het met GBW eens dat er een onderzoek moet komen naar de luchtkwaliteit in de omgeving, om omwonenden uitsluitsel te geven over de gezondheidsrisico’s van het stof- of stuifzand?

3. Is het college bereid op zeer korte termijn dit probleem onder de aandacht van de provincie te brengen en in overleg te treden over deze problematiek? Zou u hen tevens willen verzoeken een onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit en afdoende maatregelen te nemen tegen het stof- of stuifzand?

Wij verzoeken u deze vragen, binnen de daarvoor gestelde termijn, te beantwoorden.

Namens de fractie van Gemeente Belang Westland,

Frank Rijneveen