Motie voor voortbestaan De Leuningjes Poeldijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 10/06/2014 14:01 - Gewijzigd op 16/12/2015 10:37

Poeldijk 10.06.2014 - LPF Westland en Westland Verstandig dienen vanavond een motie in voor het voortbestaan van sociaal cultureel centrum De Leuningjes.

Aanleiding hiertoe is dat het bestuur van De Leuningjes de gemeente Westland om uitstel van betalingen heeft gevraagd vanwege financiële problemen. Hierop hebben beide opppositiepartijen de volgende motie in stelling gebracht. 

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 reglement van orde

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 10 juni 2014

De Leuningjes gedeeltelijk gesloten vanwege aanwezigheid asbest

Overwegende

Inleiding:

-        Reeds vele malen heeft het bestuur van de Leuningjes aandacht gevraagd van het College voor de financiële gevolgen van de herijking subsidies voor de exploitatie van de Leuningjes in Poeldijk;

-        Ook bij de besluitvorming van het 10-jarig bestaansfeest van de gemeente heeft de voorzitter van het bestuur ingesproken en betoogd dat er geen reden voor een "feestje" was gezien hetgeen de gemeente Westland had aangericht onder de vele verenigingen door de subsidiekraan dicht te draaien en ook geen vervolg te geven aan de door de fractie van Westland Verstandig geïnitieerde zachtelandingsregeling die voor 2012 gegolden heeft;

-        De voorzitter van de Raad en College heeft na de inspraak uitdrukkelijk beaamd dat geen verenigingen in de problemen mogen komen;

De uitwerking van de motie:

-        dat het zeer aannemelijk is dat als de verenigingen minder geld hebben dat ook voor de Leuningjes vergaande gevolgen heeft;

-        dat recent nog een aantal culturele activiteiten (het kunstgebouw en de muziek) in Naaldwijk zijn gebleven en de gemeente voor de huisvesting kredieten heeft beschikbaar gesteld; Deze activiteiten hadden ook zonder meer in de Leuningjes kunnen gaan plaatsvinden; Er werden echter andere keuzes gemaakt; Zowel de fractie van Westland Verstandig als de LPF-fractie hebben bij de behandeling van het kredietbesluit voor deze keuze kanttekeningen geplaatst bij het uitblijven van een duidelijk accommodatiebeleid van het College;

-        dat de Leuningjes nu de noodklok luidt en opschorting van betaling van de eigenaarslasten vraagt aan het college;

-        dat behoud van de Leuningjes in het belang van de dorpskern Poeldijk is;

-        dat dringend nieuwe huurders voor de Leuningjes nodig zijn; De Raad en College hebben in het verleden meermaals besloten dat multifunctioneel gebruik van de accommodaties bevorderd moet worden;

De Raad draagt het College dan ook op:

Om binnen 2 weken met de Leuningjes de afspraak te maken dat de eigenaarslasten met ingang van 1 januari 2014 niet meer betaald behoeven te worden zodat de exploitatie kan worden voortgezet en voorts met het bestuur van de Leuningjes in overleg te treden over concrete maatregelen die nodig en mogelijk zijn om het voortbestaan van de Leuningjes in de huidige vorm zeker te stellen;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland             Namens de fractie van LPF Westland

Verstandig

P.J.L.J. Duijsens, fractievoorzitter            B. van der Stee