Motie Westland Verstandig voor Verkeersveiligheidsplan aangenomen

Advertorial

Westland 28.05.2020 - Bij onze Burgerkantoren komen heel veel klachten binnen van inwoners over onveiligheid in het verkeer.

Vaak een combinatie van ontoereikende wegen en rijgedrag. De oplossing van te smalle en te drukke wegen in de dorpskernen moet structureel Westlandbreed aangepakt worden. Voor het rijgedrag kunnen soms drempels en of sluizen een oplossing zijn, maar vaak zijn die maatregelen niet gewenst of niet mogelijk.

 

Dan is controle met een camera het enige. In Westland zijn er heel veel straten die last hebben van te hard rijdend verkeer. Echter camera’s worden niet door de gemeente, maar door het Openbaar Ministerie geplaatst. Onze fractie viel op dat in de buurgemeenten veel meer verkeerscamera’s zijn dan in Westland. Navraag bij het OM leerde dat de gemeente eerst een Verkeersveiligheidsplan moet hebben en dat daar dan de “onveilige straten” in vermeld worden.

 

De buurgemeenten hebben al lang een dergelijk plan. Het OM plaatst alleen dan dus de camera‘s. Voor Westland Verstandig de reden om in 2018 het College te verzoeken een dergelijk plan te maken. Uiteraard kwam dat plan maar niet, ondanks de duidelijke noodzaak daarvoor. Reden om maar een motie in te dienen en gelukkig werd deze raadsbreed aangenomen op 26 mei. Met dank aan de andere raadsfracties.

Het College moet binnen 3 maanden met een plan komen. Het is goed dat iedere inwoner die vindt dat zijn straat onveilig is door rijgedrag, dit meldt bij onze fractie zodat we dat kunnen inbrengen. Alleen dan bestaat de mogelijkheid van aanpak door controlerende camera’s.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial