Nadere informatie over sloop en nieuwbouw bij De Veiling Poeldijk

Gemeente Westland

Poeldijk 28.03.2024 - Op 29 februari zijn er collegevragen gesteld over nadere informatie rondom de sloop en nieuwbouw op locatie De Veiling in Poeldijk.


De gemeente heeft die vragen als volgt beantwoord.

Inleiding
Het College heeft het plan om de Veiling te Poeldijk te slopen en op die plek het ISW te realiseren. Westland Verstandig is onder strakke voorwaarden inmiddels akkoord gegaan met dit plan. Westland Verstandig wil echter thans al de absolute verzekering krijgen dat hetgeen werd toegezegd ook daadwerkelijk correct wordt uitgevoerd door het College. Onze fractie heeft haar redenen om schriftelijk nu al duidelijkheid te verlangen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Wil het College schriftelijk bevestigen dat met gebruikers van de Veiling afspraken gemaakt zijn over het huidige gebruik en hoe luiden deze?

Antwoord 1
Met de vaste gebruikers van de Veiling, namelijk de Kinderopvang Simba, de Bibliotheek, muziekvereniging Pius X en exploitant Eigen Bediening, is frequent contact over de huur en exploitatie van de Veiling. Daar waar interventies noodzakelijk zijn, worden deze door de gemeente opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan lekkages of aan te warme ruimtes in de zomerperiode. Met Pius X is recent afgesproken dat zij gebruik mogen maken van de koelere lokalen in de Veiling als het te warm wordt in hun eigen lokaal.

Vraag 2:
Waarom regelt de wethouder Onderwijs -afkomstig van dezelfde organisatie als welke nieuwbouw gaat plegen- alle aspecten van deze ontwikkeling? Het gaat immers vooral over cultuur / gebiedsontwikkeling?

Antwoord 2
Ongeveer 80% van m2’s in de Onderwijs- en Ontmoetingsplaats is bedoeld voor onderwijs, ongeveer 10% voor kinderopvang en ongeveer 10% voor cultuur. Dat maakt dat het logisch is dat de wethouder Onderwijs de bestuurlijk opdrachtgever is voor dit project. Vraag 3: Welke schriftelijke afspraken worden gemaakt met het ISW over het gebruik van het te ontwikkelen schoolgebouw door de huidige gebruikers van de Veiling en welke financiële afspraken worden gemaakt? Antwoord 3: Inmiddels is een concept intentieovereenkomst opgesteld door gemeente, ISW, WSKO, Simba, Bibliotheek, Pius X en DeoSacrum voor de nieuwe Onderwijs- en Ontmoetingsplaats. Na een positief besluit in de gemeenteraad kan deze ondertekend worden. In de later te sluiten projectovereenkomst met het ISW worden over tarifering afspraken gemaakt, alvorens tot het beschikbaar stellen van krediet voor de realisatie wordt overgegaan. In de volgende fase van programma van eisen en ontwerp werken wij voor deze vaste en incidentele gebruikers een plek uit in het nieuwe gebouw.

Daarbij zijn de financiële uitgangspunten: 

- De gemeente bekostigt de kapitaallasten, verzekeringslasten en onroerend zaken belasting voor (bewegings)onderwijs, ofwel de scholen en de gymzaal. 

- De Kinderopvang Simba en Bibliotheek Westland huren haar ruimte kostendekkend. ISW doet een afdracht aan de gemeente ter dekking van de kapitaallasten, verzekering en onroerend zaken belasting. 

- ISW genereert inkomsten uit incidentele verhuur die voldoende is om de extra culturele ruimte voor het verenigingsleven, die niet gebruikt wordt door de school, te dekken. Het gevraagde raadsbesluit heeft nog geen effect op de wijze waarop de tarifering tot stand komt. Dit werken wij in een volgende projectfase uit op basis van m2’s die de verschillende partijen willen huren en de exacte mogelijkheden voor meervoudig gebruik. Wel is nu al duidelijk dat ten opzichte van De Veiling de benutting beter wordt, en daarmee ook de mogelijkheden om kostendekkend te exploiteren. De Veiling heeft nu een benutting van maar 10%.

Vraag 4
Welke concrete voorzieningen worden getroffen voor de huidige gebruikers van de Veiling tijdens de bouw?

Antwoord 4
Muziekvereniging Pius X heeft inmiddels de eerste gesprekken met de ISW Irenestraat gevoerd over een mogelijke plek in het gebouw tijdens de bouwperiode van de nieuwe Onderwijs- en Ontmoetingsplaats. Zangvereniging DeoSacrum is nu al ingetrokken in een tijdelijke plek in de Fonteinkerk. Met de Kinderopvang Simba en de Bibliotheek Westland zijn inmiddels de gesprekken opgestart over de eisen en wensen ten aanzien van de tijdelijke voorzieningen. Ook is voor beide een aantal mogelijke tijdelijke locaties in beeld.

Vraag 5
Wat zijn de extra kosten voor de bouw van het nieuwe ISW doordat ook de gebruikers daar gehuisvest moeten worden?

Antwoord 5
In het voorstel gaat het om 970 extra m2 voor de gebruikers van de Veiling. Dat betekent meerkosten van € 3.100.000 voor het gebouw. Dit is onderverdeeld in € 1.024.000 voor de kinderopvang (320 m2), 1.120.000 voor de bibliotheek (350 m2) en 960.000 voor culturele verenigingen (300 m2). Daar tegenover staat dat geen tijdelijke huisvesting voor het ISW door de gemeente bekostigd hoeft te worden, met een daarbij horend geraamd bedrag van € 3.200.000.

Vraag 6
Kan de wethouder de kostenbegroting van de nieuwe school geven en ook het eerder genoemde bedrag van ca. € 3.5 miljoen specificeren welk bedrag gemoeid zou zijn met eventuele tijdelijke huisvesting?

Antwoord 6

Vraag 7
Welke zekerheid kan gegeven worden dat de bestaande ISW-locatie wordt ontwikkeld ten behoeve van betaalbare woningen voor senioren / starters en woningen met zorg?

Antwoord 7
Het oude schoolgebouw van ISW aan de Irenestraat wordt via het zogenoemde ’claimrecht’ weer eigendom van de gemeente Westland. In het raadsvoorstel is aangegeven dat de gemeente inzet op een combinatie van wonen (starters en/of senioren), parkeren en groen. Hiermee wordt bijgedragen aan andere doelen binnen de gemeente. Na het raadsvoorstel werkt de gemeente een startnotitie/projectopdracht uit om de bestaande ISW-locatie ruimtelijk, financieel en planologisch te gaan verkennen.

Reacties (3 reacties geplaatst)

Boris, men moet altijd asbest verwijderen, ook als het gebouw gesloopt wordt, dis kosten zijn niet voor niets gemaakt
@borisb, de fout is jaren geleden door een eerdere gemeenteraad gemaakt door de veuiling sowieso op te knappen.
Ze hadden die bouwval jaren geleden al af moeten breken ipv renoveren.
Had nog veel meer geld gescheeld.
Drukte voor omwonenden? Wil je vertellen dat dat er nu niet is? Zijn er geen evenementen die voor overlast zorgen?
Is er nu geen drugs gebruik?
Drukte door scholen heb je voornamelijk overdag als de omwonenden aan het werk zijn.
Overlast hebben ze 's-avonds als er iets in de veiling aan de hand is.
Wel slopen niet slopen, in pakweg 4 a 5 jaar zijn er met asbest sanering en weer restaureren ettelijke miljoenen door het afvalputje gespoeld. Geld waar veel mee gedaan had kunnen worden en nu weggegooid word doordat Westland Verstandig de handdoek in de ring heeft gegooid en de bewoners van de Julianastraat gaat opzadelen met een mega school die overlast zal aantrekken met teveel leerlingen in zowel het voortgezet en basis onderwijs en ook drugs want dat komt zeker. Maar goed zo is de politiek iets beloven en nooit beloftes nakomen, ik weet wel dat mijn stem niet meer naar Westland Verstandig gaat en denk dat vele Poeldijkers het ook zullen doen.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.