Nat voorjaar oorzaak onkruid in plantsoenen

College Westland

Westland 18.07.2021 - Op 15 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fractie W estland Verstandig over het onderhoud van plantsoenen.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Inleiding
De afgelopen dagen komen uit praktisch alle dorpen klachten over de wijze waarop de plantsoenen worden onderhouden. Overal staat het onkruid, brandnetels, grassen twee meter hoog en dat alles is ook deels een gevolg van de kaalslag, zoals deze de afgelopen winter heeft plaatsgevonden. Ook zijn er vreemde aanplantingen gebeurd zoals bijvoorbeeld bij de Ruysdael in Monster waar vreemde struiken staan en nu al het onkruid en de brandnetels de struiken overwoekeren. Hetzelfde geldt bij de Rubenslaan, de oude Immanuelbasischool en de bibliotheek. Foto 's in Honselersdijk

Hetzelde geldt bijvoorbeeld in ’s-Gravenzande waar de mooie rozenstrook tussen de Van Lennepstraat en de Pompe van Meerdervoortstraat volstaat met onkruid. Er zijn mensen die de onderhoudsdienstpersoon hebben aangesproken en tot verbazing was het antwoord: “De gemeente heeft ruzie met de aannemer en een andere aannemer ziet het niet zitten”. Uiteraard weten ook bewoners dan niet wat ze verder moeten.

Vraag 1
Waarom is dit nu weer nodig en laat het college het groen wat we hebben totaal verslonzen door eerst in de winter een kaalslag te gaan toepassen en nu niet het ruimschoots opkomende onkruid te gaan bestrijden

Antwoord 1
Er is geen sprake van verslonzen. We hebben te maken gehad met een sterke onkruidgroei. Sterker dan andere jaren. Het voorjaar 2021 was erg nat met lage temperaturen. De ondergrond is hierdoor verzadigd met water. Volgend op dit voorjaar is sprake geweest van een stevige temperatuurstijging: perfecte omstandigheden voor de groei van onkruid. Dit zijn dus andere omstandigheden dan voorgaande jaren, zoals de jaren 2015 tot 2020, waarbij sprake was van een droog voorjaar. Een droog voorjaar zorgt voor een meer geleidelijke groei van het onkruid.

Vraag 2
Is het college het met onze fractie eens dat dit eigenlijk geen goede gang van zaken is en uiteindelijk tot veel hogere kosten zal leiden dan wanneer bijtijds alle onderhoud geschiedt?

Antwoord 2
Het onderhoud wordt planmatig uitgevoerd. De aannemers die door ons worden ingeschakeld werken volgens afspraak. Indien het onderhoud vaker moet worden uitgevoerd (frequentiebestek) dan wel op hoger peil moet worden uitgevoerd (beeldbestek), dan heeft dit uiteraard financiële consequenties. 

Op 25 juni ontvingen B&W ook een vraag over het groenonderhoud in De Lier, in het bijzonder de omgeving van Colman.

Vraag 1
Wanneer wordt deze buurt aangepakt en waarom wordt op deze wijze met de leefomgeving van onze Westlandse inwoners omgegaan?

Antwoord 1
In algemene zin geldt momenteel dat de onkruiddruk ongekend hoog is. Uiteraard een kwestie die voor heel Nederland speelt en dus ook in De Lier. Er is een wisseling geweest van de aannemer die het onkruid tussen de bestrating weghaalt . Onder meer door noodzakelijk overleg over verkeersveiligheidseisen tijdens werkzaamheden zijn deze half mei van dit jaar gestart. Conform het frequentiebestek zijn voor dit jaar 6 beurten ingepland. Ten aanzien van het onkruid in groenperken merken we op dat, mede door de grote onkruiddruk, het snoeien van randen en hagen, iets is opgeschoven. De aannemer is druk bezig, maar loopt op schema.