Nieuwe peperdure bomen Marktplein dreigen dood te gaan door verdroging

Advertorial Westland Verstandig

's-Gravenzande 07.07.2018 - Vanaf donderdag ontvangt Westland Verstandig dagelijks vele klachten van 's-Gravenzandse inwoners over de verdroging van de nieuwe bomen

op het Marktplein in 's-Gravenzande. De pas geplante bomen moeten dringend water krijgen.

Rechtstreekse telefoontjes helpen niet en de goedwillende inwoners worden met een kluitje in het riet gestuurd. Vaak werden ze zelfs onvriendelijk bejegend. Ook Westland Verstandig klaagde en hoorde helemaal niets op haar verzoeken direct maatregelen te nemen. Als de bomen doodgaan door verdroging dan is dat kapitaalsvernietiging en geldverspilling.

Geld van de burgers nota bene. Ook wordt er een verkeerd beeld gevoed over de wijze waarop de gemeente haar beheerstaken vervuld. Ook dit nieuwe college heeft weer meer oog voor onzinnige franjes ( spreekuren, fiets- en kroegentochten door de gemeente, cursussen, congressen, events, heel veel fotos met burgemeesterketting etc) dan voor het echte werk.

Westland Verstandig zal het college nog een keer vragen om de bomen zo snel als mogelijk water te geven. Gevreesd moet worden dat dat voor een aantal bomen te laat zal komen gezien de toestand waarin ze verkeren.

Peter Duijsens

Namens fractie Westland Verstandig 

Advertorial