Nieuwe woonwijk in Kwintsheul laat op zich wachten

College Westland

Kwintsheul 13.05.2021 - Op 1 april hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GBW over voortgang nieuwe woonwijk in Kwintsheul.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
‘Eindelijk vaart achter bouw van nieuwe woonwijk in Kwintsheul’ kopte het nieuws in februari 2019 – nu ruim twee jaar geleden dus. De wethouder gaf daarbij zelfs aan dat de eerste huizen er in 2021 zouden kunnen staan. Met het vaststellen van de structuurvisie in september 2019 heeft de gemeenteraad aan die voortvarendheid graag meegewerkt. Maar nu twee jaar later moeten wij helaas vaststellen dat de vaart er nu helemaal uit is; het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk laat nog steeds op zich wachten. Coronamaatregelen kunnen hier niet of nauwelijks debet aan zijn, ruim vóór het manifest worden van de pandemie is tenslotte het participatietraject afgerond.

Vraag 1

Was de wethouder (te) overmoedig toen zij in het interview de opmerking plaatste dat '(...)de eerste huizen er in 2021 zouden kunnen staan'?

Antwoord 1

Het artikel dateert van 15 februari 2019. De gemeente ontwikkelt de locatie niet zelf, daarom is het overleg met de ontwikkelende partijen essentieel. Onderhandelingen over het programma, duurzaamheid, de stedenbouwkundige kwaliteit en verhaalbare kosten vragen tijd.

Vraag 2

Waarom is de vaart in de bouw van de nieuwe woonwijk' er inmiddels uit? Waarom is uw college er tot dusverre nog niet in geslaagd een ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk 'Driesprong' in Kwintsheul aan de raad voor te leggen?

Antwoord 2

Uw conclusie dat “de vaart eruit is” wordt niet gedeeld. Op dit ogenblik wordt hard gewerkt aan het voorontwerpbestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt voor het zomerreces ter inzage gelegd. Na afronding van het “vooroverleg en de inspraak” met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan zal het ontwerpbestemmingsplan in voorbereiding worden genomen. Het ontwerpbestemmingsplan kan dan op zijn vroegst in het 3e dan wel 4e kwartaal van 2021 ter inzage worden gelegd.

Vraag 3

Wanneer wordt het bestemmingsplan nu aan de raad voorgelegd? En wanneer kunnen de eerste huizen in deze nieuwe woonwijk er staan, aangenomen dat de benodigde procedures voorspoedig verlopen? Wilt u deze voortgangsplanning uitschrijven?

Antwoord 3

Er van uitgaande dat het ontwerp bestemmingsplan uiterlijk voor de jaarwisseling 2021 – 2022 ter inzage wordt gelegd, kan het bestemmingsplan in het 1e kwartaal van 2022 in de raad worden besproken en vervolgens worden vastgesteld of zoveel eerder als mogelijk is. De start van de bouw van de eerste woningen hangt af van diverse factoren , waaronder het doorlopen van de diverse noodzakelijke procedures en eventuele zienswijzen, beroep tegen het bestemmingsplan dan wel de omgevingsvergunning. Bovendien is dit voor gemeente Westland een facilitair project, waarbij de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor de woningbouw. 

Reacties (5 reacties geplaatst)

Tuinder en Boer!!!!
Jullie hebben gelijk!!!!!!!!!
Ik sta soms gewoon met tranen in mijn ogen, naar het stuk boerengrond van mijn vrouw haar opa te kijken !!!
En wat krijg je er voor terug!
Niets!!!

Het is te verschrikkelijk voor woorden!!! Ten eerste, kap nou eens met dat bouwen. Het is vol hier!! In Drenthe en Overijssel is nog plek zat!! Ten 2de, als we nou eens de westlanders voorrang geven, geen import uit denhaag en omstreken de kans geven, en zeker niet het andere volk die K en - de boer hieronder opnoemen, dan komt er plek vrij voor onze kinderen. En dan zal de regelmatige overlast minderen, de criminaliteit minderen, en wordt het weer een beetje gezellig hier in dit boeren gehugt!!! Zo denk ik erover, en dit in mijn mening (mag toch gezegd worden, vrijuit van meningsuiting in nederland) "of mag dit ook al niet meer"

Moeten jullie opletten, binnenkort wordt er een vergunning aanvraag gedaan voor woningen voor buitenlanders! Het betreft een perceel met bestemming glastuinbouw, de vergunning wordt zonder bestemmingswijziging verleend en ook de huizen kunnen tot aan de provinciale weg gebouwd worden terwijl er “normaal” 60 meter ruimte tussen moet zitten, voor de Nederlander dus! Ze kunnen na de aanvraag dus direct gaan bouwen, let maar op! Als ik daar in de buurt zou wonen werd ik woest op zo’n hypocrite gemeente

Ach het is toch te verwachten van dit B&W veel beloven niks doen , ja dure huizen bouwen die onbetaalbaar zijn voor starters enz. Een petitie deze week aangeboden voor starters zal ook wel weer de nodige jaren in een la blijven liggen , en als dan komt tja dan zijn ze niet te betalen . Word tijd dat er gemeente verkiezingen komen, kunnen we nu op de goede stemmen ipv de loze belofte partijen die er nu in zitten.

Zonde weer een stukje polder weg maar dan graag betaalbare huizen voor eigen volk geen hagenezen en ander buitenlands volk

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.