Nog geen duidelijkheid over percelen Hofzichtlaan

Geplaatst door Westlanders.nu op 14-05-2022 00:00 - Gewijzigd op 14-05-2022 09:30

De Lier 14.05.2022 - Op 21 april hebben B&W vragen ontvangen van de fractie LPF Westland over de LOS percelen Hofzichtlaan 4.6 en 8 in De Lier.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Onlangs heeft LPF Westland een gesprek gevoerd met de bewoners van de Hofzichtlaan 4, 6 en 8 in De Lier. De aanleiding voor dit gesprek is het feit dat de diverse bewoners al sinds 2006 in gesprek zijn met gemeente Westland over de status van hun woning.

De Hofzichtlaan als ontsluitende weg is niet meegenomen in het bestemmingsplan Legalisering Oude Strijdigheden (LOS). Door schaalvergroting in de jaren t/m 2007 zijn er al diverse percelen samengevoegd tot zeer bruikbare kavels. Hierbij zijn de woningen Hofzichtlaan 4, 6 en 8 in eigendom gebleven van de bewoners. De woningen zijn in het werkboek Westland 2030 aangemerkt als categorie 2 woningen, oftewel gewenst om uit te plaatsen. Hierdoor krijgen deze agrarische woningen een bestemming van ‘het niet overdraagbaar recht’ door de huidige bewoners.

Een van de redenen waarom zij deze bestemming krijgen is het feit dat de bebouwing niet als lintbebouwing wordt gekenmerkt. Het lijkt te liggen aan het feit dat de Hofzichtlaan een eigen weg is en geen ontsluitingsweg is van het gebied. Gezien de activiteiten van de bedrijven, de aanwezigheid van een houtstookinstallatie, hoofdleidingen van zowel gas en elektra, drinkwater en restwarmte, en een veel gebruikte route door fietsers lijkt een reconstructie van het gebied waarbij de laan zal verdwijnen niet aannemelijk.

Een dergelijke reconstructie naar een bedrijf van bijvoorbeeld 20 hectare lijkt, gezien de huidige ontwikkelingen van kleinere bedrijven, 3-5 hectare in de nichemarkt, veel logischer en ook noodzakelijk voor de toppositie van Westland.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Kan het college een overzicht geven van alle zaken die sinds 2006 aan de orde zijn geweest of zijn besproken of gedeeld met de bewoners?

2. Waarom worden deze kavels niet als lintbebouwing aangemerkt terwijl dit in eenzelfde soort situatie aan de Blaker in De Lier wel is gedaan?

3. Staat de status van een eigen weg, wat de Hofzichtlaan is, het inpassen in het bestemmingsplan LOS in de weg?

4. Verwacht het college dat gezien de huidige kavels aan weerszijde van de Hofzichtlaan, de eerdere gemelde zaken in de grond, de functie van ontsluitingsweg en de huidige verwachtingen in de glastuinbouw dat er een dergelijk groot bedrijf gevestigd zal worden dat de Hofzichtlaan zal worden opgeheven?

5. Is het college het met LPF Westland eens dat het kwalijk is dat er al 16 jaar gesproken wordt over deze kwestie en er geen oplossing in zicht lijkt die voor alle partijen goed is?

6. Kan het college bevestigen dat het verplaatsen van een tuinhuisje van 9 m2 de reden is dat Hofzichtlaan 8 geen persoonlijk overgangsrecht krijgt?

7. Is het college bereid om nogmaals het dossier Hofzichtlaan te wegen met alle zaken die genoemd zijn en in overleg te gaan met de bewoners om te komen tot de juiste oplossing?

Antwoord vraag 1 t/m 7

Het bestemmingsplan LOS percelen heeft tot 14 april 2022 ter inzage gelegen. De bewoners van Hofzichtlaan 4, 6 en 8 hebben hierover zienswijzen ingediend. Zij hebben ook nog op een later moment de mogelijkheid om tijdens een hoorzitting hun zienswijze toe te lichten. Vervolgens zal de raad daarna de nota beantwoording zienswijzen vaststellen en toevoegen als onderdeel van het vast te stellen bestemmingsplan. Deze procedure en beantwoording en vaststelling zienswijzen dient eerst gevolgd te worden voordat ingegaan kan worden op de huidige vragen.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.