Nog geen glasvezel voor Westerhonk

College Westland

Monster 19.11.2021 - Op 4 oktober hebben B&W vragen ontvangen van de fractie PvdA Westland over de aanleg van glasvezel op het terrein van Westerhonk/Polanen in Monster.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Het terrein van Westerhonk/Polanen valt onder het zg buitengebied. De bewoners van de particuliere woningen hebben zich ook aangemeld om op het glasvezelnetwerk te worden aangesloten (ca. 100 woningen). Momenteel lijkt men bezig met het aanleggen van een glasvezel netwerk overal op het terrein van Westerhonk.

Naar het schijnt legt KPN dit hier aan zodat alle zorgwoningen hiermee verbonden zijn. Uit het geruchten circuit hoort PvdA Westland dat KPN dit aanlegt voor de Westerhonk gebouwen (zakelijk) en mogen zij de particuliere huizen niet aansluiten.

Vraag 1
Valt het Westerhonk/Polanenterrein onder het buitengebied?

Antwoord 1
Het gebied Westerhonk/Polanen ligt buiten de bebouwde kom en valt inderdaad onder het buitengebied.

Vraag 2
Legt Delta Fiber ook hier geen glasvezel aan?

Antwoord 2
Nee, Delta Fiber legt hier nu geen glasvezel aan.

Vraag 3
Zo nee, waarom niet nu het aansluit bij verschillende (toekomstige) woonwijken?

Antwoord 3
Delta Fiber legt momenteel alleen glasvezel aan op bedrijventerreinen en in de kern Heenweg.

Vraag 4
Is het college op de hoogte van de aanleg van glasvezelverbindingen op het terrein?

Antwoord 4
Het college is niet op de hoogte dat er momenteel glasveze l wordt aangelegd op dit terrein.

Vraag 5
En wordt dit door KPN aangelegd?

Antwoord 5
Navraag bij KPN leert dat zij geen uitrol van glasvezel in dit gebied hebben. Mogelijk is het een zakelijke aansluiting vanuit de zorginstelling zelf.

Vraag 6
Zo ja, heeft het college gevraagd om de particuliere huizen wel of niet aan te sluiten?

Antwoord 6
Er is momenteel geen uitrol van glasvezel in dit gebied, het wel of niet aansluiten van woningen is niet aan de orde.

Vraag 7
Waarom zou er een verbod op het aans luiten van deze huizen gelden?

Antwoord 7
Het is het college niet bekend dat er een verbod zou zijn op het aansluiten van particuliere woningen.

Vraag 8
Is het college bereid om met KPN in overleg te treden om ook de huizen aan te sluiten?

Antwoord 8
KPN heeft geen plannen om in dit gebied glasvezel aan te leggen. Wel is er onlangs een aanvraag gedaan door VodafoneZiggo om glasvezel aan te leggen tot op Westerhonk/Polanen. Het betreft hier een zakelijke aansluiting. Aan deze netbeheerder is inmiddels de vraag gesteld in hoeverre zij mogelijkheden zien om ook de particuliere woningen aan te sluiten.

Reacties (2 reacties geplaatst)

Hallo, keek even op https://www.kpnnetwerk.nl/netwerkkaart/ hier kan je zien waar kpn glasvezel gaat aanleggen.
kan niet bestaat niet

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.