Nog geen vergunningaanvraag voor 100 strandhuisjes

Geplaatst door Westlanders.nu op 28-11-2016 10:58 - Gewijzigd op 28-11-2016 11:09

Ter Heijde 28.11.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld over de onwenselijkheid van 100 strandhuizen op het strand bij Ter Heijde/Monster.


Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is uw College bekend met het Kustpact zoals dat eraan zat te komen en waarom is de Raad daar niet over geïnformeerd?

Antwoord 1

Ja. De raad wordt daarover geïnformeerd zodra de definitieve tekst bekend is.

Vraag 2

Welke rol zal uw College gaan vervullen bij het tot stand komen van het definitieve Kustpact? De gemeente Westland zal daar toch ook bij betrokken worden, als door de minister wordt aangegeven dat de gemeenten daar bij betrokken worden. Wordt daarover vooraf nog in de Raad gesproken?

Antwoord 2

De gemeente Westland is zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken bij de totstandkoming van het Kustpact. Er is een ambtelijke werkgroep, waaraan alle betrokken partijen deelnemen. De kustgemeenten worden daarin vertegenwoordigd door ambtenaren van de gemeenten Westland en Zandvoort. In het bestuurlijk overleg worden de kustgemeenten vertegenwoordigd door bestuurders van deze beide gemeenten. Zodra de definitieve tekst bekend is wordt de raad daar over geïnformeerd.

Vraag 3

Wat is op dit moment de status van de 100 strandhuizen plannen zoals die er zijn? Is er een omgevingsvergunning aangevraagd? Zijn ook de andere vergunningen aangevraagd voor zover het College daar bekendheid mee heeft?

 

Zijn ook de andere betrokken partijen – Dunea en Delfland- akkoord met de plaatsing van de 100 strandhuizen op de voorziene plekken?

Antwoord 3

Het plan voor de strandhuisjes bevindt zich nog in de initiatieffase, er zijn nog geen vergunningen aangevraagd. Het standpunt van andere betrokken partijen is bij ons niet bekend.

Vraag 4

Er zou pas op de plaats gemaakt worden met het plan en er zou eerst door de gemeente een kustvisie voorbereid worden. Is die kustvisie er bijna en wanneer kan de Raad deze verwachten? Kan in de kustvisie met het pact rekening gehouden worden?

Antwoord 4

Er wordt door de gemeente Westland geen kustvisie voorbereid. Er wordt een integrale strandvisie opgesteld door de gebruikers van het strand, zoals de exploitanten van strandpaviljoens, strandsportverenigingen en de reddingsbrigade. Ook de gemeente maakt daar deel vanuit. De strandondernemers zijn de trekkers van de strandvisie. Daarnaast stelt de gemeente een visie op met betrekking tot de bereikbaarheid en het parkeren. Deze beide visies worden aan de raad voorgelegd. Bij beide visies wordt rekening gehouden met het bestemmingsplan Kust, dat een consoliderend karakter heeft. Verwacht wordt dat het Kustpact niet tot gevolg heeft dat dit bestemmingsplan moet worden herzien. Er is daarom geen aanleiding om in afwachting van die visies een pas op de plaats te maken met het plan voor de strandhuisjes.

Vraag 5

Is het College het met de lezing van de Provincie eens, gegeven op donderdag 26 oktober en te lezen op de WOS en in het AD, waarbij de Provincie aangeeft dat Westland niet onder het pact zal vallen omdat daar al sprake is van een drukke badplaats.

Is het College het met deze conclusie van de Provincie eens?

Heeft de Provincie nog een persbericht doen uitgaan?

Antwoord 5

Nee, de conclusie, zoals deze is verwoord in de media, is niet correct. Het Kustpact geldt na ondertekening voor de hele kust. De provincie concludeert dat bij drukke delen van het strand ruimte blijft voor verblijfsrecreatie. Een persbericht hierover van de provincie is ons niet bekend.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

M. van Beek

J. van der Tak

Reacties (13 reacties geplaatst)

Weeg je Adriaan. Waar het om gaat is, naast het volplempen van het strand, waar een paar wdthouders op geilen, dat er claims op het strand worden gelegd.
Gebeurt nu al in Hoek van Holland. Ze huren zo\'n hok en menen gelijk aanspraak op het strand ervoor te moeten maken. Die terrotoriumdrift zal bij eigenaren nog groter zijn. Daar zit het probleem ook.
Bijkomend issue is dat er een camping wegmoest, maar op 100 meter afstand nu deze huisjes worden toegestaan. Hoezo twee maten meten?
en ja, zeker 2 wethouders waarvan 1in het bijzonder hebben hier boter op het hoofd.

Adrian jij moet niet zeuren je hebt zeker al een strandhuisje gekocht
Ben geen aannemer en heb ook geen belang. In vele badplaatsen als Wijk aan Zee, Egmond noem maar op staan al 70 jaar strandhuisjes, heeft niemand problemen mee. En daar is het zomers ook druk, wellicht nog drukker dan in het Westland. Dus niet zo zeuren. Er blijft 7 km strand zonder strandhuisjes over, kan je prima heen, niemand houdt je tegen!
@adriaan ben jij soms de aannemer of heb jij hier ook belang bij, het gaat hier niet alleen om de mensen die hun hondje uit laten, je moet zomers eens op het strand kijken dan zit het bomvol mensen met hun kinderen. Moet het laatste stukje natuurlijk land ook nog vol gebouwd worden
Gelukkig zijn er niet meer reacties zoals die van Adriaan. Als je gezelligheid zoekt ga je maar lekker naar de stad of het strand van Scheveningen! Er is al voldoende overlast van bezoekers strandtent Jamm en het unieke karakter van het dorp is al behoorlijk aangetast de laatste jaren. Parkeergelegenheid is nu reeds een groot probleem. Pffff, poen voor de middenstand, Adriaan is blijkbaar een profiteur van het verstoren van prachtige natuur en unieke rust. Triest dat het ook hier om geld moet gaan. Fijn ook weer extra afval op strand. Klaag niet om het klagen, het is gewoon genoeg geweest en er zijn zat andere locaties geschikter!
Wat een onzin wordt er toch telkens weer over die strandhuisjes geroepen hier...
@Bert; Je hebt eerder kunnen lezen dat het maar om 600 a 700 meter gaat van de in totaal bijna 8 km Westlandse kust.
@Ria; ga jij anders lekker zelf in Groningen wonen!?
@Storm; zijn mensen die graag zo\'n huisje huren geen strandbezoekers dan!? Of bedoel je dat het alleenrecht van het betreffende strand uitsluitend toebehoord aan een handje vol mensen die daar hun hondje uitlaten?
@Piet; Het gaat hier ook niet alleen om het belang van de de ontwikkelaar en al zeker niet van de wethouder. Economische ontwikkeling is in het belang van het hele Westland. Levert nu eenmaal ook veel poen op voor de middenstand hé!
Kom maar op met die strandhuisjes, is nog gezellig ook als je er langs loopt!Wat zou het toch jammer zijn, dat het vrije strand wordt bebouwd. Is het belang van een projectontwikkelaar en de wethouder zo belangrijk ?? Laat de Westlandse bevolking toch genieten van het vrije onbebouwde stukje strand tussen Hoek van Holland en Den Haag.
Nee, geen strandhuisjes op het strand, het strand is voor de strandbezoekers!!
En de gemeente westland wil er weer geld aan verdienen GEEN STRANDHUISJES!!
Misschien eerst even naar pearl ria voordat je reageert
Dirk en Rene zijn duidelijk geen echte Heijenaren ga toch in groningen wonen
Van mij mogen ze er wel komen; op de tweede Maasvlakte is plek zat...
Poten af van het Heijdse strand
van mij mogen ze er dus niet komen; denk je eens in, 100 huisjes betekent minstens 1200 meter strand: enorme aantasting van de strand en duinbeleving
Van mij mogen die huisjes er komen, vanaf de molenslag richting schelpenpad. Parkeren op parkeerplaats molenslag of een aan te leggen parkeerplaats bij schelpenpad..

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.