Nog genoeg geld voor startersleningen tot 2016

Geplaatst door Westlanders.nu op 30/10/2014 12:50 - Gewijzigd op 30/10/2014 15:57

Westland 30.10.2014 - De fractie Progressief Westland: PvdA/GroenLinks heeft vragen gesteld aan B&W over continuering van de starterslening.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1
Is de bodem van de startersleningpot voor het Westland al in zicht?

Antwoord 1
Nee, in het raadsbesluit van januari 2013 tot “continuering van de starterslening” was nog geen rekening gehouden met de Rijksbijdrage. Daarnaast heeft uw raad eind 2013 besloten 50 extra startersleningen te verstrekken en deze ook mogelijk te maken voor max. 50 economisch gebondenen. Doordat wij de afgelopen tijd vanwege de Rijksbijdrage max. € 15.000 betaalden per starterslening i.p.v. max. € 30.000, kan het beschikbare budget over een langere periode gebruikt worden dan destijds was voorzien.

Vraag 2
Hoeveel startersleningen kunnen in het Westland nog verstrekt worden dit jaar?

Antwoord 2
Op basis van de huidige vraag (120 startersleningen per jaar) kunnen tot en met het eerste kwartaal 2016 nog startersleningen verstrekt worden.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland, de secretaris, de burgemeester, M. van Beek J. van der Tak