Onduidelijkheid rondom wegaansluiting scouting Poeldijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 05-11-2021 00:04 - Gewijzigd op 05-11-2021 07:11

Poeldijk 05.11.2021 - Op 18 oktober heeft de fractie LPF Westland over De wegaansluiting Scouting Poeldijk.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Recent is begonnen met het laatste deel van de werkzaamheden aan plantsoenen en wegaansluitingen van het inmiddels voltooide nieuwbouwplan Westhof in Poeldijk. Daarbij behoort ook de toegang tot het scoutinggebouw van Scouting Poeldijk die via de weg in de wijk aangesloten is op de Arckelweg in Poeldijk. In 2018 zijn hier door het bestuur van de Scoutingvereniging en de gemeente Westland afspraken gemaakt hoe deze aansluiting op de openbare weg zou worden ingericht.

 

Recent is het Ontwikkel Bedrijf Westlandse Zoom (OBWZ) begonnen aan deze wegwerkzaamheden, echter zonder daarbij rekening te houden met de afspraken van 2018. Helaas wenst OBWZ zich niet te conformeren aan de eerder met de gemeente gemaakte afspraken en is in de tussentijd de toenmalige betrokken ambtenaar vertrokken bij de gemeente. Dat maakt communicatie hierover moeizaam. OBWZ is niet geïnteresseerd in de gemaakte afspraken en bij de gemeente wordt het bestuur van de Scoutingvereniging van het kastje naar de muur gestuurd.

Vraag 1
Is het college bekend met de in 2018 met de gemeente Westland gemaakte afspraken?

Antwoord 1
Ja, er is gesproken over maatregelen om (jeugdige) fietsers van en naar de scouting te ontmoedigen om de route via de Arckelweg te gebruiken. Punt van zorg waren de oversteekbewegingen van fietsers op de Arckelweg.

Vraag 2
Omdat er kennelijk moeizaam con tact te leggen is met de gemeente Westland, rijst het vermoeden dat er na het vertrek van de desbetreffende behandelend ambtenaar er geen juiste opvolging is geweest over deze kwestie. Kan het college aangeven waarom het niet lukt hierover de juiste informatie en opvolging te verkrijgen?

Antwoord 2
De verkeerssituatie is in de loop der jaren gewijzigd. Langs de Arckelweg is een vangrail aangebracht om oversteekbewegingen ter hoogte van de uitrit van de scouting te voorkomen. Er is dus wel opvolging gegeven, maar wij kunnen niet achterhalen of dit destijds ook is gecommuniceerd met de scouting.

Vraag 3
Hoe zijn de door de gemeente Westland in 2018 gemaakte afspraken met Scouting Poeldijk gecommuniceerd naar OBWZ en op welke wijze gaat de gemeente Westland ervoor zorgen dat de destijds gemaakte afspraken door OWBZ worden nagekomen en op de juiste wijze uitgevoerd?

Antwoord 3
Er staat binnenkort een afspraak gepland met de scouting. Tijdens die afspraak bespreken wij de voorgenomen aanpassingen. Zie ook het antwoord op vraag 2.

Reacties (2 reacties geplaatst)

Afschuif systeem
En
Ik weet het niet meer

Wederom door het falen van de gemeente (geen goede of juiste vastlegging of dossier overdracht door de desbetreffende ambtenaar/afdeling) gaat dit de gemeente weer extra geld kosten van onze belasting centen. Wordt hier nog iemand op aan gesproken?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.