Oneerlijke concurrentie door taxi onlinedienst Uber

LPF Westland

Westland 08.12.2014 update - Recent heeft de taxi-applicatie Uber zijn intrede gedaan in Nederland. Uber is een applicatie die particulieren in staat stelt om geld te verdienen...

door (taxi)ritten uit te voeren met hun eigen auto. De chauffeurs van Uber dragen hiervoor geen belasting en sociale lasten af en voldoen niet aan de wetgeving waar reguliere taxichauffeurs aan dienen te voldoen. Deze wetgeving beoogt de consument op een veilige wijze te vervoeren.

Doordat deze verplichtingen bij Uber niet worden nageleefd levert dit oneerlijke concurrentie op met taxiondernemers die wel aan deze verplichtingen voldoen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is reeds van mening dat deze diensten van Uber illegaal zijn. Uber is nu ook beschikbaar in Den Haag en omliggende plaatsen, zoals Wateringen. LPF-Westland vreest dat Westlandse taxiondernemers door de oneerlijke concurrentie van Uber de dupe worden.

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college met LPF Westland van mening dat deze dienst oneerlijke concurrentie met de (Westlandse) taxiondernemers oplevert en zij hiervan de dupe kunnen worden?

2. Is het college bereid om handhavend op te treden en de Inspectie Leefomgeving en Transport te verzoeken om in onze regio controles uit te voeren en bij overtreding handhavend op te treden? Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland,

Dave van der Meer

Max Leerdam

--------------------

Uber moet stoppen met UberPOP

Den Haag,

Update 16.00 - De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in een uitspraak van 8 december 2014 het voorlopige oordeel gegeven dat de door Uber aangeboden dienst UberPOP in strijd is met de geldende taxiwetgeving.

Chauffeurs die met UberPOP tegen betaling personen vervoeren in een auto overtreden de wet als zij niet over een taxivergunning beschikken. In die gevallen overtreedt ook Uber de wet, omdat zij nauw met deze chauffeurs samenwerkt en meedeelt in hun opbrengsten. Het verzoek van Uber om een voorlopige voorziening, waardoor Uber in afwachting van een definitieve rechterlijke uitspraak zou kunnen doorgaan met UberPOP zonder dwangsommen te moeten betalen, is afgewezen.

De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend. (bron Rechtspraak.nl)

Uberpop heeft verklaard in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak en gaat voorlopig door.