Ook vergadering accommodatiebeleid achter gesloten deuren

Advertorial Westland Verstandig

Westland 02.12.2014 - Na de Westlandse Zoom afgelopen week, wil het College van Burgemeester en Wethouders van Westland...

nu ook alweer op 10 december 2014 in het geheim vergaderen over het zogenaamde accommodatiebeleid. Dit is het beleid (verhoging huurprijs, meer gezamenlijk gebruik etc.) over onroerende zaken die verenigingen/instanties in gebruik hebben en die meestal eigendom zijn van de gemeente Westland. Opnieuw weer niet transparant. Onaanvaardbaar, zeker over dit onderwerp. Het College geeft steeds aan de burgers van Westland serieus te nemen, maar handelt anders.

De fractie van Westland Verstandig is hartstikke tegen vergaderen in achterkamertjes waar dan allerlei zaken bekokstoofd worden waar de burgers dan mee geconfronteerd worden. Zeker op zo’n gevoelig onderwerp als de accommodaties. Westland Verstandig zal overigens geen huurverhogingen voor de sport- en cultuurverenigingen accepteren.

Slimmer gebruik maken van de accommodaties door met meer verenigingen daarvan gebruik te maken is prima, mits de verenigingen daarmee instemmen, maar voor de rest moet niet beknibbeld worden op de budgetten van de verenigingen. Die verenigingen moeten het al zonder subsidie stellen en zijn voor jeugd, jongeren en ouderen van groot belang. Zij vormen het cement van de Westlandse samenleving en daar moeten we niet op gaan beknibbelen.

Overigens is het College van plan om eerst in het achterkamertje de plannen te bespreken om daarna met “de betrokken partijen” (lees verenigingen) de door het College geplande maatregelen te bespreken. Ook hier in ieder geval weer de verkeerde volgorde. Het College moet eerst met de verenigingen praten om daarna te kijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.

In ieder geval zal Westland Verstandig op 10 december a.s. wederom zich verzetten tegen het vergaderen in het geheim.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter