Ook Westlanders bij namenmonument slachtoffers holocaust

College Westland

Westland 30.11.2019 - Op 12 augustus hebben B&W collegevragen ontvangen van de fracties D66 en CDA Westland over het adopteren Namenmonument slachtoffers holocaust.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
In Amsterdam zal een monument verrijzen met de namen van de Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben. Alle namen van Joden, Sinti en Roma die vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd, alsmede gedeporteerde Nederlandse Joden woonachtig in andere landen, die in naziconcentratie- en vernietigingskampen zijn vermoord, alsook zij die zijn omgekomen door honger of uitputting tijdens transporten en dodenmarsen en waar geen graf van bekend is.

Een aantal gemeenten draagt bij aan de bouw van het monument door namen van mensen die afkomstig zijn uit hun gemeente en wier namen op het Namenmonument zullen verschijnen, te adopteren. Adopteren van namen is mogelijk door een bedrag van 50 euro per naam bij te dragen. De database van het Namenmonument bevat 51 slachtoffers die geboren zijn in Westland (Wateringen 8, Naaldwijk 19, Monster 16 en 's-Gravenzande 8).

Vraag 1
Is het college bekend met de mogelijkheden om namen te adopteren voor het namenmonument? 

Antwoord 1
Ja, het college is bekend met de mogelijkheid van het adopteren van specifieke namen uit het register. 

Vraag 2
Is het college bereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor het blijvend herdenken van de tijdens de Holocaust omgekomen Westlanders door hun namen te adopteren? 

Antwoord 2
Ja, we zijn bereid om als onderdeel van Maatregel 31 ‘Waardig herdenken’ namen te adopteren voor het namenmonument, om de Westlanders die zijn omgekomen tijdens de Holocaust blijvend te herdenken. Na onderzoek (database van het Holocaust Namenmonument ) blijkt dat 51 slachtoffers zijn geboren in Westland. Deze namen zullen worden geadopteerd.