Opknappen Voorhofplein laat op zich wachten

College Westland

Honselersdijk 06.12.2019 - Op 9 september hebben B&W vragen ontvangen van de fractie LPF Westand over bestrating omgeving Kraaijesteijn en Voorhofplein Honselersdijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Wanneer wordt er uitvoering gegeven aan de opmerkingen die tijdens de schouw van Tuinen Noord zijn gemaakt? 

Antwoord 1
Diverse opmerkingen uit de schouw, bijvoorbeeld wat betreft zwerfvuil, kleine reparaties aan het straatwerk zijn reeds opgepakt. Wat betreft opmerkingen over het snoeien van de bomen: al de ingeplande snoeiwerkzaamheden 2018/2019 aan struiken en bomen binnen de gemeente zijn helaas vertraagd. Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven wanneer de snoeiwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. 

Vraag 2
Is het mogelijk daar waar de wortels omhoog komen het probleem op te lossen en zo niet, te overwegen de boom elders te plaatsen en te vervangen met nieuwe beplanting? 

Antwoord 2
In 2017 zijn er inspecties uitgevoerd aan de riolering en daaruit blijkt dat er ook delen van het riool vervangen moeten worden. Gezien de problematiek met de bestrating, bomen en riolering wordt er een integraal project opgestart waar deze zaken worden meegenomen. Uit onderzoek zal moeten blijken of de bomen gehandhaafd kunnen blijven of niet. Het integraal project zal in begin 2020 starten. 

Vraag 3
Is het college bereid om het Voorhofplein wat meer kleur en goede bestrating te geven zodat dit de uitstraling van het centrum een goede boost geeft? 

Antwoord 3
Met de ontwikkeling van Huis van de Buurt wordt heel het Voorhofplein opnieuw ingericht. In de tussenliggende periode wordt geen investering gedaan om het Voorhofplein tijdelijk meer uitstraling te geven.