Oplopende schulden in Westland gevolg van ondeugdelijk beleid

Advertorial

Westland 25.05.2019 - Gevolgen van verkeerde financiele keuzes in het verleden en ook in 2018 gaan zich nu wreken. Verwachte tekort en hoogte gemeenteschuld nopen tot een forse koerswijziging.

Na de verkiezingen jeukten de handen van Westland Verstandig om financiele orde op zaken te stellen. Helaas wilden CDA, LPF, VVD, CU/SGP per se op de oude wijze doorgaan. Met andere keuzes in het uitgavenbeleid zou volgens Westland Verstandig financiele ruimte kunnen worden bereikt van circa 20 miljoen euro. Dat bedrag kan dan ingezet worden voor de echte problemen van onze inwoners en bedrijven en nieuw beleid. Ook zouden, door geen geldverspillende besluiten meer te nemen, veel euro 's ingezet kunnen worden voor de zorg, starters en seniorenwoningen, voor betere leefomgeving, infrastructuur etc.

Bij de behandeling van de begroting gaven we concreet aan wat Westland Verstandig anders wilde. Alhoewel het College ons wel complimenten maakte met de kwalitatief en inhoudelijke goede en correcte alternatieve begroting, werd deze door de rest van de Raad afgewezen. Door geen andere keuzes te maken legden College en Raad op die wijze de basis voor de nu ontstane tekorten. De publieke verbazing nu van de overige fracties en college is dan ook niet echt te begrijpen.

De oorzaken van de situatie zijn duidelijk te verklaren. Zeker niet de jeugdzorgkosten maar gewoon slecht bestuur en voor de gemeente slechte afspraken. Gewezen wordt op de hoge lasten van de 2 halve gemeentehuizen, die voorts niet brengen wat wel destijds gezegd werd ( minder ambtenarenkosten, kwalitatieve betere dienstverlening, lagere exploitatiekosten, hoge opbrengsten bestaande gemeentehuizen die nu bijna voor niets zijn weggegeven aan een bevriende partij), geldverkwisting ( recent voorbeeld sloop gemeentehuis Monster, direct kostend 3,5 miljoen euros en negatieve explotatie nieuwbouw van nog eens minstens 2 miljoen euros ), maar ook vreemde uitgaven (zoals 700.000 euros voor ondermijningsbestrijding, miljoenen voor onzinnige handhaving in buitengebied).

Voeg daarbij het bijna onbeperkt inhuren van dure externe krachten en bureaus in zaken die dat vaak niet waard zijn, dan wordt duidelijk dat ook dit college niet doet wat het moet doen: deugdelijk besturen en niet enkel voor de buhne. Ook het voeren van vaak zinloze rechtzaken, het niet luisteren naar de inwoners en financiele blunders in belangrijke dossiers kunnen als oorzaak aangewezen worden. Daarnaast teveel wethouders en staf, verkeerde uitgaven zoals erg dure onderzoeken naar verbonden partijen, nutteloos geld voor de bedrijfsvoering, stofkam door reserves die niet zinnig meer zijn, minder public affairs en incentives. Dit zijn slechts enkele zaken die Westland Verstandig noemde in haar alternatieve begroting. Nog steeds kan op de meeste zaken fors bezuinigd worden.

Het glas is niet leeg zoals de coalitiepartijen willen doen geloven, maar het glas loopt over; het is de uitdaging om andere goede keuzes te gaan maken en dan kunnen we wel vele andere zaken realiseren. Westland Verstandig wil dat dat nu echt gaat gebeuren. De recente poging van CDA wethouder Vreugdenhil om te gaan snijden in de WMO huishoudelijke hulpuren is natuurlijk een verkeerde keuze en kost veel meer 6 extra ambenaren) dan het oplevert.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial