Opnieuw dubbele obstructie B&W in gemeentehuiskwestie

Geplaatst door Westlanders.nu op 26/10/2013 06:56 - Gewijzigd op 26/10/2013 06:57

Westland 26.10.2013 - Op 14 oktober 2013 heeft het College bij monde van burgemeester Van der Tak meerdere malen gezegd dat vanaf 1 april 2014 met drie kandidaat-inschrijvers zal worden doorgepraat.

Eind december 2014 zou dan het contract met de aannemer die de gemeentehuizen gaat bouwen worden gesloten. De conclusie van de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 was dat de Westlandse kiezers dus in maart 2014 nog wel iets in te brengen hebben en hun mening wel degelijk zou gaan meetellen. Immers in maart is de gemeente dan nog vrij.

Vrijdagochtend stuurde het College een nieuwe planning rond en wordt de genoemde datum van april 2014 vervroegd naar eind februari 2014. Dit betekent derhalve net vóór de verkiezingen. Weliswaar is daarna nog een bezwaarprocedure mogelijk. Het spreekt voor zich dat van die mogelijkheid gebruik gemaakt zal gaan worden. Vreemd is ook dat het sluiten van het tijdstip van het contract wordt uitgesteld van aanvankelijk december 2014 naar januari 2015-maart 2015. Een vreemde kronkel die alleen maar verklaard kan worden door de wens van het College om de burgers buitenspel te zetten. Deze “boze” opzet zal niet slagen!

Inmiddels heeft de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 navraag gedaan bij degene die de nieuwe planning gemaakt heeft en deze gaf aan: “Dit is een politieke kwestie en ik kan u geen motivering daarvan geven.” Die reactie spreekt boekdelen.

Tenslotte nog het navolgende. Het College is er nog steeds niet in geslaagd om een goed concept Raadsbesluit te formuleren. Inmiddels heeft de griffie een vervangende tekst klaargemaakt zoals deze zou moeten gaan luiden, doch verwacht wordt dat pas begin volgende week het College een nieuwe tekst kan aanleveren. Dit is uiteraard wederom een teken van onbehoorlijk gedrag ten opzichte van de burgers van Westland en ook ten opzichte van de Raadsleden die het niet blindelings met het College eens zijn.

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0