Parkeerproblemen bij Nieuwstraat en Sutoriusstraat

GemeenteBelang Westland

Poeldijk 07.07.2015 - De fractie van GemeenteBelang Westland is benaderd door inwoners van de Sutoriusstraat in Poeldijk over de parkeersituatie.

Begin dit jaar is de Sutoriusstraat opnieuw bestraat en is het trottoir verbreed. De bewoners vinden het erg mooi geworden, echter levert het qua parkeren en verkeer wel lastige situaties op.

Aan de straat zelf zijn brede moderne parkeervlakken gerealiseerd. Tevens zijn er enkele schuine parkeerinhammen. Vanuit deze parkeerinhammen is de bocht richting de Verburghlaan hierdoor scherper geworden. Wanneer je met een auto rijdt die een lange ‘neus’ heeft, dan is deze scherpe bocht bijna niet te maken. Het zou dan ook niet verwonderlijk zijn als hier veel schade gereden wordt. Ter illustratie hebben wij enkele foto’s toegevoegd.

Een ander probleem doet zich voort ten hoogte van de Dr. Weitjenslaan. In de hoek van de overgang van de Sutoriusstraat in de Dr. Weitjenslaan is twee richtingsverkeer helemaal niet meer mogelijk.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.      Is het college bereid om te bekijken of de Sutoriusstraat wellicht beter een eenrichtingsweg kan worden, om zo de scherpe bocht richting de Verburghlaan verboden te maken?

a.      Zo ja, zou u dan ook willen bekijken wat dit voor de verdere verkeersbewegingen doet in de omliggende straten?

b.     Zo nee, zou u willen kijken naar andere mogelijkheden om deze situatie te verbeteren?

2.      Zou u ook de problematiek rondom de hoek waarin de Dr. Weitjenslaan overgaat in de Sutoriusstraat willen meenemen in uw overwegingen?

Ter verduidelijking zijn enkele foto’s toegevoegd.

Wij verzoeken u deze vragen, binnen de daarvoor gestelde termijn, te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland

Joep van Veen en Kelly van Tol

---------------------------------------------

Parkeerproblemen in Nieuwstraat

De fractie van GemeenteBelang Westland is benaderd door inwoners van de Nieuwstraat in Poeldijk  over de parkeersituatie. Sinds tientallen jaren geldt er in deze straat een vreemde parkeerregel. Iedere 1e van de maand tot en met de 15e van die maand geldt er een parkeerverbod aan de “rechterkant” van de straat (waar koopwoningen staan). De 16e tot en met de 31e van de maand geldt er een parkeerverbod aan de “linkerkant” van de straat (waar huurwoningen staan). In de praktijk komt het er dus op neer dat twee keer per maand alle auto’s van de bewoners van de ene kant naar de andere kant moeten.

Deze praktijk leidt aan het begin en halfverwege iedere maand tot onwenselijke situaties. Tijdens de ‘overgangsdagen’ heeft een gedeelte van de straat zijn auto reeds aan de overkant geparkeerd,  terwijl andere auto’s nog niet verplaatst zijn. Er staan dan aan twee kanten auto’s. De nieuwstraat is een smalle straat waarin twee richtingsverkeer is toegestaan. Echter is passen er, met geparkeerde auto’s aan één kant van de straat, nooit twee auto’s tegelijk doorheen. Wanneer er aan beide kanten van de straat is geparkeerd, dan is de chaos compleet. Met een grote auto kun je dan helemaal niet door de straat. Doordat de parkeerdruk alleen maar toeneemt, en de auto’s alsmaar groter worden, verergert deze situatie.

 GBW denkt graag in oplossingen, en heeft ook over deze situatie nagedacht. De koophuizen hebben lage vensterbanken met de woonkamer aan de Nieuwstraat. De huurwoningen hebben alleen een keukenraam op ongeveer één meter hoogte aan de kant van de Nieuwstraat. Daarom lijkt ons een permanente parkeersituatie aan de kant van de huurwoningen het meest ideaal. De huurwoningen zullen tevens niet in waarde verminderen.

 Dit leidt tot de volgende vragen:

1.      Zou u met de bewoners in overleg willen treden over oplossingen die de geschetste problemen verhelpen? Voorbeelden zouden kunnen zijn een permanente parkeersituatie aan één kant van de straat, of twee keer per jaar wisselen.

 Ter verduidelijking hebben wij enkele foto’s toegevoegd.

Wij verzoeken u deze vragen, binnen de daarvoor gestelde termijn, te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

Joep van Veen en Kelly van Tol