Parkeerproblemen in Ter Heijde tijdens Pinksterweekend

GBW

Ter Heijde 03.06.2014 - Diverse keren is de parkeersituatie in de kern Ter Heijde aan de orde gesteld in diverse gremia door diverse fracties.

Eindelijk ziet het ernaar uit, dat het druk zal gaan worden op onze stranden, omdat de weersvoorspellingen prima zijn. Dit betekent natuurlijk goede dagen, zeker tijdens de Pinksterdagen voor de exploitanten op het strand. Dan is het wel van belang, dat bezoekers op een redelijk normale manier bij de stranden kunnen komen.

De fractie van GBW vreest, dat met name bezoekers die naar Ter Heijde willen in een chaotische situatie terecht zullen komen. Veel parkeerplekken en ook delen van de rijbaan zijn nog steeds afgezet door de bouwer, terwijl er volgens de bewoners nauwelijks bouwactiviteiten vallen waar te nemen. Ondanks dat bebording aangeeft dat in sommige straten tweerichtingsverkeer mogelijk is, is dat in de praktijk door de diverse afzettingen onmogelijk.

Aan de Evertsenstraat zijn 20 parkeerplaatsen in gebruik die dienen als opslag. Eerder was al toegezegd dat deze parkeerplaatsen voor het strandseizoen weer in gebruik genomen zouden kunnen worden door bezoekers en bewoners.

Al met al vrezen wij chaotische toestanden voor bezoekers, maar zeker ook voor de inwoners van deze kern. Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is het college bereid om voor de komende Pinksterdagen (en volgende zomerse dagen) verkeersbegeleiders in te zetten om te zorgen dat er een goede doorstroming binnen deze kern gewaarborgd blijft.
  2. Is het college bereid de ontwikkelaar in Ter heijde aan te spreken om de afzetting z.s.m. mogelijk weg te halen en het straatwerk af te ronden.
  3. Is het college bereid om voor de komende Pinksterdagen met matrixborden aan te geven waar er binnen de gemeente geparkeerd kan worden.

Voor beantwoording van deze vragen staat conform het reglement van orde 6 weken, gegeven de korte tijd voor de Pinksterdagen vragen wij het college passende maatregelen te nemen en spoedig tot actie over te gaan.

De fractie van GemeenteBelang Westland,

Remmert Keizer.