Particulier initiatief voor opvang dementerende ouderen afgewezen

Advertorial Westland Verstandig

Westland 19.03.2015 - Het College heeft deze week zelf via een filmpje op de WOS bekend gemaakt dat zij het initiatief van een particulier in ’s-Gravenzande afgewezen,

om tezamen met een zorgbureau op voorwaarden zoals de gemeente die dan zou opleggen,  een aantal dementerende ouderen tussen 10.00 uur en 16.00 uur op maandag, woensdag en vrijdag opvang te bieden. Eerder heeft de fractie van Westland Verstandig op 23 februari 2015 daarover een schriftelijke vraag gesteld.

Collegevragen over initiatief opvang voor dementerenden

De fractie van Westland Verstandig vindt dit soort initiatieven nou net goed voor de Westlandse samenleving en hulde aan degene die het initiatief neemt. Op het gebied van de zorg moet er veel gebeuren en dit soort initiatieven passen helemaal in het beeld van het plegen van zorg op kleine schaal, het ontlasten van mantelzorgers en het bieden van hulp aan de kwetsbare medeburgers. Volstrekt onbegrijpelijk is het dat het College eigenlijk zonder goede gronden dit initiatief niet ondersteunt. In het kader van het Innovatiefonds zijn vele pilots geaccepteerd. Waarom deze niet? De fractie van Westland Verstandig zal een motie indienen bij de eerstkomende raadsvergadering om alsnog via een raadsmeerderheid het College te bewegen dit initiatief wel mogelijk te maken.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial