Patijnenburg krijgt stalling voor 254 fietsen

College Westland

Naaldwijk 14.11.2019 - Op 25 juli hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over mogelijkheden voor een fietsenstalling bij De Tuinen.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Onze fractie krijgt klachten binnen over de stalling van fietsen bij de uitgang van De Tuinen aan de kant van Patijnenburg. Bij mooi weer kunnen fietsen daar niet of nauwelijks geplaatst worden omdat er te veel fietsen staan. Uiteraard is de situatie qua aantallen aanmerkelijk veranderd sinds de komst van de Action en de Poolse supermarkt.

De capaciteit van de fietsenstalling is veel te klein. Op drukke dagen worden de fietsen gezet in de looppaden, tegen het hek van de toekomstige supermarkt De Rentmeester en op het voetpad en tussen de ondergrondse afvalcontainers. Mocht de nieuwe supermarkt De Rentmeester er ooit een keer komen, dan zal de situatie alleen nog maar verslechteren.

Vraag 1
Is het College het met vorenstaande constateringen van de fractie eens en is het College bereid om aanvullende maatregelen te nemen zodat de fietsen aldaar goed en duidelijk geparkeerd kunnen gaan worden?

Antwoord 1
Bij de herinrichting van de Patijnenburg zal het aantal fietsparkeerplaatsen uitgebreid worden van 108 naar 254 plaatsen. De planning is om deze medio 2022 te realiseren.