Persbericht WV-LEO 2.0 over kosten 2 gemeentehuizen

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/10/2013 12:55 - Gewijzigd op 15/10/2013 13:18

Westland 15.10.2013 - Inmiddels is meer bekend over de verdere invulling en plannen van burgemeester Van der Tak over de bouw van twee halve gemeentehuizen op twee verschillende locaties.

De bouw gaat volgens voorlopige berekeningen circa €34 miljoen kosten. Wat het precies gaat kosten zal pas na inschrijving blijken. Eerst zijn overigens de verliezen op de gronden (Rabobank ruim €4 miljoen en Tiendweg ruim€2 miljoen) genomen. In feite gaat het derhalve om een veel hoger bedrag. Geen rekening wordt gehouden met de voorbereidingskosten van de huidige wijze van aanbesteden welke kosten naar verwachting heel hoog zullen zijn, aanschaf van een groot deel van de inventaris in de twee nieuwe halve gemeentehuizen, afkoop claims, aankoop gronden van Pieter van Foreest, de aanleg rotonde Pijletuinenweg, de infrastructuur rondom de nieuwe gemeentehuizen etc. etc. Welk bedrag daarmee gemoeid is kon de heer Van der Tak niet aangeven tijdens de commissievergadering van 14 oktober.

Kort en goed: De bouw van twee halve gemeentehuizen wordt dus allemaal veel duurder dan nu wordt voorgesteld.

Daarnaast zijn ieder jaar vanaf 2017 –want realisering vindt pas plaats in de tweede helft 2015 en 2016- tussen de €3.7 miljoen en €4 miljoen exploitatiekosten verschuldigd. Dit zijn hoge bedragen die gedurende 25 jaar betaald moeten gaan worden. Reken maar uit wat dit in zijn totaliteit kost over de gehele periode.

Persbericht WV-LEO 2.0 over kosten 2 gemeentehuizen

Kort en goed: Over 25 jaar is de gemeente meer dan €100 miljoen kwijt.

Belangrijk is dat de overeenkomst met de bouwers pas eind december 2014 ondertekend wordt. Jawel geen typefout maar pas over ruim een jaar dus.

Belangrijk en kwalijk is dat burgemeester Van der Tak nu volledige instemming van de Raad wenst om op die wijze de invloed van verkiezingen uit te sluiten. Hier blijkt een grote minachting voor de Westlandse burgers die iets anders willen dan de bouw van twee halve gemeentehuizen. Daarna wordt gepoogd de nieuwe Raad in maart 2014 voor een voldongen feit te plaatsen. Maar wat Westland Verstandig-LEO 2.0 betreft zal die poging mislukken.

Belangrijk is dat vanaf 1 april 2014 pas gesproken gaat worden met de laatste drie inschrijvers. Daarna wordt het pas serieus. Tot die tijd is er normaal gesproken geen verplichting van de gemeente.

Kort en goed: Het al of niet doorgaan van de bouw van twee halve gemeentehuizen wordt wel degelijk een onderwerp waar de burgers van Westland bij de verkiezingen in maart 2014 zich over kunnen uitspreken.

Uiteraard de Europese aanbesteding moet plaatsvinden onder het voorbehoud van instemming gemeenteraad en ook in de gesprekken met de drie inschrijvers moet dat uitdrukkelijk bepaald worden. Burgemeester Van der Tak als portefeuillehouder weigert om dat te doen en Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dat een duidelijke vorm van taakverwaarlozing. Immers Van der Tak merkt wel op dat de gemeente schadeplichtig wordt. Maar dat kan op een eenvoudige wijze worden voorkomen. De heer Van der Tak wil op deze wijze bewust de gemeente Westland vastpinnen op zijn plan twee halve gemeentehuizen te bouwen.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 zal dan ook op 30 oktober 2013 als het College op deze wijze doorgaat, de nodige acties gaan ondernemen. Dit is schaamteloos en schande voor Westland dat op deze wijze gehandeld gaat worden. Algemeen gebruikelijk is het dat bij aanbesteding voorbehouden gemaakt worden van goedkeuring gemeenteraad. Volgens Van der Tak zou de betrouwbaarheid van de gemeente in het geding zijn. Echter wanneer vanaf het begin duidelijk is aan inschrijvers dat de Raad nog een definitief akkoord moet geven, dan is dat transparant en hoogst betrouwbaar.

Gelukkig gezien deze opzet heeft de Westlandse burger nog wat te kiezen op 19 maart 2014. Immers pas na 1 april 2014 wordt met drie gegadigde bouwers gesproken. Door de Raad kan dus nog ingegrepen worden in maart/april 2014 en kan het nu lopende aanbestedingsproces stopgezet worden.

Kort en goed: Het College en de heer Van der Tak trachten met opzet schadeclaims van bouwers uit te lokken om het niet doorgaan onmogelijk te maken. Vandaar ook op 30 oktober al een besluit voor een overeenkomst in december 2014 en bouwen in tweede helft 2015/2016.

Ons standpunt

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 wil een en ander positief benaderen en ons standpunt is om nu geen twee halve gemeentehuizen te bouwen en door te gaan in twee of drie bestaande gemeentehuizen en dan over 20 jaar bekijken of Westland “rijp is” voor de bouw van een goed en mooi nieuw gemeentehuis. Voorts weten we dan ook hoe de verdere verwikkelingen zijn met IT en het zogenaamde nieuwe werken en weten we ook hoe de gemeenteorganisatie eruit ziet.

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0