Pieter van Foreest wil Naaldhorst niet verkopen

College Westland

Naaldwijk 16.03.2022 - Op 19 december 2022 hebben wij vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over Woningen met zorg.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De gemeente Westland heeft grote behoefte aan woningen met zorg in de dorpscentra.Woningen waar inwoners zelfstandig kunnen blijven wonen met zorg dichtbij of zorg op afstand en waar ook gezamenlijk gebruik gemaakt kan worden van ruimten om met elkaar op een gezellige wijze te verblijven. Op een aantal plekken in Westland zijn al dergelijke wooncomplexen aanwezig en dat functioneert prima.

Westland Verstandig wil dat op meer plekken in de centra dit soort wooncomplexen worden gerealiseerd. Een unieke gelegenheid zou zijn daarvoor te gebruiken de eigen grond van de gemeente die bij de Naaldhorst ligt, maar wellicht ook op het terrein van de Naaldhorst. Nu Pieter van Foreest de aanvankelijke plannen om daar in 2021 een nieuw verzorgingscentrum te realiseren niet kan waar maken en die plannen vanwege de interne vastgoedstrategie heeft doorgeschoven naar zeker 2027, lijkt het wellicht gerade dat de gemeente tracht de gronden van Pieter van Foreest, waar de Naaldhorst staat en die grotendeels leegstaat al sinds 2015, verwerft om uiteindelijk een mooi plan zoals hierboven is aangegeven met senioren en zorg te realiseren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Is het College bereid om met Pieter van Foreest contact op te nemen om het voormalige verzorgingshuis in eigendom over te nemen, dat te slopen en daarop een woonzorgcomplex te realiseren en daarin ook de gronden van de gemeente zelf te betrekken?

Antwoord 1
Wij hebben contact opgenomen met Pieter van Foreest. Pieter van Foreest heeft aangegeven het voormalige verzorgingshuis niet te willen verkopen. Zij geven aan dat zij het voornemen hebben hier een verpleeghuis te willen realiseren.

Vraag 2
Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit een unieke locatie is voor dit soort projecten, in het centrum van Naaldwijk, goed bereikbaar met openbaar vervoer en een goede zichtlocatie?

Antwoord 2
Wij zijn het met uw fractie eens.

Reacties (9 reacties geplaatst)

Er is nu al een personeelstekort voor goede zorg in de verpleeghuizen , dan weer een verpleeghuis ?? Dan heb je een gebouw en wie gaan daar werken ?

Woonzorgcentrum is een veel betere optie , laat de Pieter van Foreest daar dan de zorg verlenen indien nodig , daar is zoveel vraag naar .
Moet de gemeente het niet aankopen.
Kunnen ze er een polenhotel in kwijt of asielzoekers huisvesten.
Pieter van F wil de Kreek volledig gaan inrichten voor dementerenden, gesloten afdelingen worden open.

De Naaldhorst wordt dan ingericht voor hulpbehoevende ouderen
Wonen met zorg op afstand maar wel dichtbij en zelfstandig is de wens van veel ouderenNu verpieteren ze in veel te grote doorzonwoningen. De droom van menige starter.
Maar een echt verpleeghuis erbij voor langdurige zorg is ook niet verkeerd. Westland heeft geen crisis opvang. En als je ooit in die situatie heb verkeerd ga je wel anders denken over zorg.
Zo sliep mijn toenmalige 102 jarige moeder ooit een nacht op half de bank half een salon tafeltje omdat er niets omdat niets anders.was.
Als W.V. een aanval van goede ideeën krijgt, is het dan mogelijk om gelijk de WMO aan te pakken.
De WMO zegt als je als mindervaliden problemen heb met de verzorging,die gewoon niet komen opdagen, je het zelf op moet lossen. Met de nieuwe gemeente College gaat het veeeeel beter. Je zoek het maar uit is de nieuwe regel.
Goed plan, mits gebaseerd op maximale zelfredzaamheid en aanvullende thuiszorg en niet op gesloten systemen waarin de afdelingszuster de baas speelt.
Jammer, weet jij een bejaarde die in een bejaardenhuis wil wonen?, vraag het maar aan mensen die boven de 65 jaar zijn, ze willen pas als ze wat mankeren, en dan kom je in een verpleeghuis.
Waar WV op doelt is beter
De mens is meer dan wonen en zorg onder de vlag van de markt.
Familiehuizen, kangaroowoningen, woongroepen, carré's. Enkele voorbeelden die alleen lukken als de marktwerking uit de sectoren van basisbehoefte verdwijnen. De markt =geld verdienen. Zorg onbetaalbaar, eten, gas, elektra, water, woningen eveneens. Alom bekend. Waarom wordt het tij niet gekeerd?
Vroeger noemden we dat een bejaardentehuis.
Maar die moesten weg, was te duur.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.