Progressief Westland wil leges op zonnepanelen afschaffen

Progressief Westland

Westland 06.05.2014 - De Gemeente Westland heeft de ambitie om de meest duurzame glastuinbouwgemeente te zijn.

In het recent afgesloten bestuursakkoord komt dit ook prominent naar voren. In dat kader zou het een positief signaal zijn naar zowel burgers, bedrijven als maatschappelijke organisaties, wanneer de gemeente Westland niet langer leges zou heffen op de vergunningaanvraag t.b.v. zonnepanelen.

Onze vragen:

  1. Is het college het met Progressief Westland eens dat zowel duurzame energie, ondernemers als het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van groot belang zijn voor de toekomst van Westland?
  2. Wat zijn de financiële gevolgen (in euro’s en op jaarbasis) van de afschaffing van de heffing van leges op zonnepanelen voor Westland?
  3. Is het college bereid deze maatregel in overweging te nemen?

Namens de fractie van Progressief Westland

Christa van Zundert
Nico de Gier