PvdA Westland start Ombudsteam

PvdA Westland

Westland 16.05.2014 - De Partij van de Arbeid Westland vindt het de hoogste tijd om een vroegere activiteit in ere te herstellen; namelijk het ombudswerk.

 

Een PvdA Ombudsteam ondersteunt mensen in situaties  waarbij zij niet in staat zijn voor hun recht op te komen. Traditiegetrouw richt het Ombudswerk zich vooral op klachten over overheidsinstanties. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een geschil met gemeente, bank, fiscus, woningbouwvereniging of ziekenhuis. Zij biedt hulp bij problemen als onduidelijke regels, onvoldoende maatregelen tegen bijvoorbeeld aanhoudende overlast en (daaruit volgend)  juridisch getouwtrek.

Maar het team is ook stand-by voor mensen die zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen of geen idee hebben bij wie ze met hun probleem terecht kunnen. Het Ombudsteam helpt ze de weg te vinden naar de oplossing! Het Ombudsteam is er voor iedereen in Westland. (foto pvda-defryskemarren.nl)

Het officiële startschot voor het ombudswerk zal door Hans Spekman worden gegeven op maandag 26 mei van 20.00 uur tot 22.00 uur  in ‘Het Westlands Museum’.  Inloop vanaf 19.30 uur. Alle belangstellenden zijn welkom.

Het Ombudsteam Westland is telefonisch te bereiken op 06-10104422 en per mail op ombudsteam.pvdawestland@outlook.com