PW; gemeente moet schulden van jongeren opkopen

Progressief Westland

Westland 25.05.2016 - De gemeente Den Haag gaat schulden van jongeren opkopen. Maar alleen als ze daarvoor in ruil naar school gaan, vrijwilligerswerk doen

of een baan zoeken. Progressief Westland vindt dat een goed initiatief.

Als jongeren onverhoopt in de schulden terecht komen, moeten zij de openstaande rekeningen uiteraard gewoon betalen en hun schulden aflossen. In veel gevallen lukt dat gelukkig ook goed. Sommige jongeren hebben echter zo'n enorme schuld, dat de problemen structureel dreigen te worden. Bij hen moet er gekeken worden naar een passende oplossing.

Verdiepingsbijeenkomst Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening blijkt voor deze jongeren vaak niet haalbaar omdat bedrijven niet willen meewerken aan het kwijtschelden van de schulden omdat zij er vanuit gaan dat jongeren later in hun leven alsnog genoeg zullen verdienen om de schulden af te lossen. Die jongeren verliezen zo elk perspectief op een oplossing en een kans op een nieuwe start.

In Den Haag gaat de gemeente de schulden van jongeren met grote schuldenproblemen opkopen. De jongeren betalen die schulden terug door concreet aan de slag te gaan, met school, werk of vrijwilligerswerk.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Hoeveel jongeren hebben in Westland problematische schulden?

2. Hoeveel van deze jongeren hebben een aanvraag gedaan voor schuldhulpverlening?

3. Op welke manier worden deze jongeren door de gemeente geholpen en is deze hulp effectief voor deze jongeren zodat zij een nieuwe start zonder schulden kunnen maken op de arbeidsmarkt of in het onderwijs?

4. Kan het college een onderzoek doen naar of het opkopen van schulden van deze jongeren onder voorwaarde van een tegenprestatie zoals Den Haag van plan is, ook haalbaar is voor Westland?

Namens de fractie van Progressief Westland

Linda Strijker