PW; gemeente Westland moet overstappen op groene stroom

Progressief Westland

Westland 08.06.2016 - Greenpeace stelt op basis van een onderzoek van Somo dat 167 Gemeenten stroom afnemen van energiebedrijven

die kolen en gas verstoken. 141 Gemeenten krijgen hun stroom van groene energieleveranciers.

Westland heeft als ambitie de “duurzaamste glastuinbouwgemeente van Nederland” te worden. Uit het onderzoek blijkt dat Westland echter stroom afneemt van een energieleverancier( Engie, SDF Suez) die zijn stroom voornamelijk opwekt met behulp van kolencentrales.

Vragen aan college over zienswijze kolenwarmte

 

Om dit een groen sausje te geven koopt Westland groencertificaten in die echter op geen enkele wijze bijdragen aan de vergroening van de energievoorziening aldus Greenpeace. (foto archief)

Onze vragen:

-Vindt het college dat Westland haar ambitie “duurzaamste glastuinbouwgemeente van Nederland” kan nastreven door tegelijkertijd haar stroom in te kopen bij een leverancier die voornamelijk kolen en gas verstookt voor stroomopwekking?

-Is het college het met Progressief Westland eens dat het inkopen van groencertificaten op geen enkele wijze bijdraagt aan de vergroening van de energievoorziening en dus ook niet aan de ambitie van Westland om de duurzaamste glastuinbouwgemeente te worden?

-Is het college het met Progressief Westland eens dat het inkopen van echt groene stroom pas een wezenlijke bijdrage levert aan de Westlandse ambitie.

-Waarom heeft de Gemeente Westland zich niet aan de afspraak gehouden om vanaf 2015 alleen maar duurzaam in te kopen?

-Wanneer gaat Westland haar stroom volledig groen inkopen?

Namens de fractie van de fractie van Progressief Westland

Ulbe Spaans