PW; Groene daken goed tegen wateroverlast

Geplaatst door Westlanders.nu op 06/07/2016 10:41 - Gewijzigd op 06/07/2016 18:46

Westland 06.07.2016 - In de afgelopen periode is er heel veel regen gevallen. De afvoer en opvang van regenwater is derhalve

van groot belang. Steeds vaker wordt er in tuinen gekozen voor betegelen in plaats van beplanten in de losse en open grond.

Dit draagt ook niet bij aan het versneld afvoeren van overtollig regenwater. Groene daken kunnen hiervoor een oplossing bieden. (foto duurzaamthuis.nl)

Groene daken :

- zijn goed voor het milieu
- nemen overtollig regenwater snel op.
- zijn kostenbesparend
- stimuleren de lokale economie
- dragen bij aan de ambitie “de meest duurzame glastuinbouwgemeente ”te willen worden

Onze vragen:

- Is het college het met Progressief Westland eens dat groene daken een oplossing kunnen bieden voort regenwateroverlast?

- Is het college bereid te onderzoeken hoe het aanleggen van “groene daken” in Westland gestimuleerd kan worden?

- Kan het college in dit onderzoek eventuele koppelingen met het asbestvrij maken van daken meenemen? Zodat werk met werk gemaakt kan worden.

- Kan het college de expertise van Westlandse bedrijven in dit onderzoek betrekken?

Namens de fractie van de fractie van Ulbe Spaans.

Progressief Westland

Ulbe Spaans