PW maakt zich zorgen om de participatiewet

door Progressief Westland

Westland 22.11.2013 - Hoogopgeleide arbeidsgehandicapten onder wie blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en chronisch zieken...

zullen heel moeilijk nog een baan vinden als de Participatiewet wordt ingevoerd. Dit geldt ook voor mensen met een zeer beperkte arbeidscapaciteit. Enkele tienduizenden arbeidsgehandicapten worden straks door de nieuwe Participatiewet buitenspel gezet en zijn voorbestemd om werkloos te blijven, zo vrezen belangenclubs en de werkgeversorganisatie AWVN.

Bij-effect
De Participatiewet - die tot stand komt op basis van het sociaal akkoord dat deze lente werd gesloten tussen werkgeversorganisaties en vakbonden - beoogt juist mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen in echte banen. Maar als bij-effect dreigen grote groepen buitengesloten te raken, omdat zij niet binnen de regeling passen.

Hiervoor waarschuwen de CG-Raad en het Platform VG. Beide vertegenwoordigen chronisch zieken en gehandicapten. Zij krijgen bijval van werkgeversorganisatie AWVN. Zij luiden de noodklok samen met andere belangenorganisaties zoals de Landelijke Cliëntenraad. Hun vrees wordt bevestigd in het laatste concept van de Participatiewet dat nu circuleert. De verwachting is dat de definitieve wettekst zeer binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gezonden.

Voor het volledige artikel ga naar:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3546012/2013/11/16/Participatiewet-zet-gehandicapten-juist-buitenspel.dhtml

Progressief Westland heeft daarom de volgende vragen:

Hoeveel arbeidsgehandicapten zijn woonachtig in gemeente Westland, verdeeld naar opleidingsniveau?

Hoeveel arbeidsgehandicapten in gemeente Westland lopen bij invoering van de participatiewet het risico op (blijvende) werkloosheid?

Hoeveel wajongers dreigen, bij invoering van de participatiewet,  hun inkomen kwijt te raken omdat zij geen recht hebben op bijstand omdat zij thuiswonend, samenwonend of getrouwd zijn?

Welke mogelijke bij-effecten van de participatiewet signaleert de gemeente op dit moment?