PW wil alcoholmisbruik onder jongeren in kaart brengen

door Progressief Westland

Westland 11.11.2013 - Het aantal jongeren dat in het ziekenhuis belandde door alcoholgebruik, is tussen 2001 en 2011 verviervoudigd.

Dat blijkt uit het Jaarbericht van de Nationale Drug Monitor van het Trimbos-instituut.

Het aantal jongeren tussen de 11 en 17 jaar dat voor een alcoholvergiftiging werd behandeld, daalde volgens kinderartsen in 2012 voor het eerst weer. Het waren er in dat jaar ongeveer 60 minder dan in 2011, namelijk 706.. Vooral het percentage alcoholgebruikers onder 12-15 jarigen is afgenomen.

Daar staat tegenover dat deze daling zich niet voordoet onder 'oudere' jongeren, en degenen die drinken, doen dat nog steeds behoorlijk heftig.

Bovendien zijn de cijfers van zowel de ziekenhuizen als de kinderartsen een ''onderschatting van het werkelijke aantal'', aldus het Trimbos. De jongeren met een alcoholvergiftiging, in de volksmond comazuipers genoemd, belandden namelijk niet allemaal in het ziekenhuis en worden ook niet altijd zo geregistreerd.

Onze vragen aan het College zijn:

-Hoeveel Westlandse jongeren zijn de afgelopen 3 jaar vanwege alcoholproblematiek opgenomen in het ziekenhuis ?

- Hoe verhouden deze cijfers zich  t.o.v.  de landelijke tendens?

Namens de fractie van Progressief Westland

Ulbe Spaans

Jaap Schep