PW wil laaggeletterdheid in Westland in kaart brengen

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/11/2013 16:10 - Gewijzigd op 13/11/2013 16:29

Westland 13.11.2013 - Het aantal laaggeletterden boven de 45 jaar groeit gestaag zo blijkt uit onderzoek.

Het probleem schuilt vooral in de leeftijdsgroep van 46 tot 65 jaar, blijkt uit het in oktober verschenen PIAAC-onderzoek van de OESO. Steeds meer mensen verleren het lezen en schrijven na hun schooltijd, omdat ze zich daar niet meer mee bezighouden. Als de babyboomgeneratie over ongeveer vijf jaar met pensioen gaat, kan een toename van het aantal laaggeletterde ouderen gaan wringen op de arbeidsmarkt. (foto mt.nl)

Ruim een vijfde van de beroepsbevolking boven de 55 jaar is laaggeletterd. Dat betekent dat ze alleen heel eenvoudige en korte teksten begrijpen.

Hoewel Nederland internationaal gezien relatief weinig laaggeletterden kent, is hun aandeel in de beroepsbevolking de afgelopen zeventien jaar gestegen van 9,4 naar 12 procent.

De Tweede Kamer dwong minister Jet Bussemaker van Onderwijs vorige week in een breed gesteunde motie ook na 2015 geld uit te trekken voor de aanpak van laaggeletterdheid.

De fractie van Progressief Westland heeft daarom de volgende collegevragen:

  • Beschikt het college over concrete informatie over laaggeletterdheid in het Westland? Zo ja: Is er verschil tussen de kernen?   Zo niet: Waarom?
  • Hoe gebruikt Westland het budget voor deze specifieke doelgroep?
  • Onderkent het college de relatie met de arbeidsmarkt?
  • Zo ja, is er dan specifiek gericht beleid en als daar sprake van is wat zijn de resultaten daarvan?

Namens de fractie van Progressief Westland

Ulbe Spaans
Jaap Schep